Close

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. TMMOB Mimarlar Odası Afet Komisyonu ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kentleşme, Afet Komitesi ve Çevre Etki Değerlendirme Kurulu üyesidir. Mimarlık, kent, kültür, kadın ve afetler konusunda çalışmaları, araştırmaları ve yazıları bulunmaktadır.