Close

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden lisans derecesini almış, yine aynı üniversitede Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen Cardiff Üniversitesi Coğrafya ve Planlama bölümünde doktora çalışmasını sürdürmektedir. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları sırasında kentte sağlık hizmetlerinin sunumu ve dönüşümü, kentsel toplumsal hareketler, devletin yeniden yapılandırılması ve mekânsal müdahaleler, kentsel dönüşüm ve yenileme konularında araştırmalara katılmış, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmıştır.