Close

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü 2004 yılında bitirdi. Yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programında tamamladı. Yüksek lisans tez aşamasında Marburg Üniversitesi’nde misafir öğrenci olarak bulundu. MSGSÜ Sosyoloji Bölümü’nde doktora tezini yürütmektedir. 12 Eylül’e Rağmen, Kentleri Savunmak ve İstanbul’un Festivalleri isimli kitaplarda editör/bölüm yazarı olarak yer aldı. Çeşitli dergilerde ve gazetelerde yayımlanmış yazıları bulunmaktadır.