Close

Lisans ve Yüksek Lisansını Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde bitirdi. Doktorasını ise Cardiff Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 2003 yılında tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 1993-2005 yılları arasında araştırma görevlisi ve 2005’ten itibaren yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. Hatice Kurtuluş’un derlediği İstanbul’da Kentsel Ayrışma: Mekansal Dönüşümde Farklı Boyutlar kitabı içinde ‘Küresel Kent Söyleminin Kentsel Mekanı Dönüştürmedeki Rolü: Büyükdere-Maslak Aksı’ başlıklı makale, International Planning Studies dergisinin 2011 yılı 16 (1) sayısında yayımlanan “The Role of Global City Discourses in the Development and Transformation of the Buyukdere-Maslak Axis into the International Business District of İstanbul” makalesi yazarın yayınlarından bazılarıdır. Bunların dışında küresel kent, kentsel ayrışma konularında çeşitli ulusal dergi ve kitaplarda yayınları bulunmaktadır.