Close

2001 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü’nden mezun olan yazar, şu anda çalıştığı üniversitede ekonomi, toplumsal sınıflar ve cinsiyet üzerine dersler vermektedir. Soylulaştırma, konut ve gecekondu, kentsel hareketler, kentsel dönüşüm, zorunlu göç alanlarında çalışmaları bulunan yazar, İstanbul’da Sosyo-Mekansal Değişim ve Kentsel Dönüşüm; Kağıthane’nin Toplumsal Tarihi, Buldan Sözlü Tarih Araştırması gibi çeşitli araştırma projelerinde yer aldı. Halen İngiltere’de University of Kent’te başladığı “Londra’da Türkiyeli Göçmenler” üzerine bir araştırmayı sürdürmektedir. Yazar ayrıca Praksis dergisi yazı kurulu üyesidir.