Close

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu; yüksek lisans ve doktora derecesini aynı bölümden aldı. 1995-2005 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölümü ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde kent sosyolojisi, toplumsal hareketler, küreselleşme ve mekânsal dönüşüm üzerine dersler verdi. 2006 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde doçent olarak çalışmaktadır. Konfeksiyon sektöründe kadın emeği üzerine yapılan araştırmaya dayanan Yeni Üretim Süreçleri ve Kadın Emeği (Prof. Dr. Ayda Eraydın ile birlikte, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara, 1999) kitabının yanı sıra Ankara Kalesi üzerine yaptığı araştırma (Prof. Dr. Zuhal Ulusoy ile birlikte) Şehrin Zulası: Ankara Kalesi (İletişim, 2004) kitabı içinde yer aldı. 2008-2010 yılları arasında TÜBİTAK’ın desteklediği “İstanbul’da Eski Kent Merkezleri ve Gecekondu Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm ve Sosyo-Mekansal Değişim” adlı projenin yürütücülüğünü yaptı.