Close

Bora Kanra doktora derecesini “Deliberating Across Difference: Bringing Social Learning into the Theory and Practice of Deliberative Democracy in the Case of Turkey” [Farklılıklar Üzerinden Müzakere: Türkiye Örneğinde Sosyal Öğrenmenin Müzakereci Demokrasi Kuramına ve Uygulamasına Uyarlanması] başlıklı teziyle Australian National University’den aldı. Kanra Canberra Üniversitesi’nde ve Australian National University’de öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Kanra siyaset kuramı ve siyaset bilimi çerçevesinde kuramsal ve deneysel yaklaşımların kesişmesi üzerine çalışmalar yürütüyor. Siyaset kuramı alanında “İkili Müzakere” isimli yeni bir müzakere formülü üzerinde çalışıyor. Yayınlarından bazıları: Islam, Democracy, and Dialogue in Turkey: Deliberating in Divided Societies, Ashgate Pub. Co., 2009, “Islam, Democracy and Dialogue - The Case of Turkey” [“İslam, Demokrasi ve Diyalog – Türkiye Örneği”], Government and Opposition, 2005, 40(4): s. 515-540. “How to Straighten a Crooked Timber” [“Eğri Bir Ağacı Düzeltmek”], Culture and Communication, 2002, 4(2).

Sırala
Toplam kitap sayısı: 1
Toplam kitap sayısı: 1