Close

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim ve Oxford Üniversitesi Sosyal Antropoloji dallarında yüksek lisans derecelerini
tamamladıktan sonra Oxford Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü’nden doktorasını aldı. Çalışma alanları arasında
eğitim antropolojisi, değişen kişi anlayışları, okul etnografyası, okuryazarlık edinimi, eğitimde çokdillilik
vardır. Çiftdillilik ve Eğitim (ERG, 2009) ve Göç ve Çokdillilik Bağlamında Okullarda Okuryazarlık Edinimi
(İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011) başlıklı raporların yazarlarındandır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim
Çalışmaları Birimi’nde projeler koordinatörü olarak görev
yapmaktadır.