Close

Yaprak Gürsoy doktora çalışmalarını Military Rule and Democracy in Greece
and Turkey adlı teziyle University of Virginia’da 2008 yılında tamamladı. Gürsoy
doktora tezi için Türkiye’de ve Yunanistan’da 100’ün üzerinde iş adamı, siyasetçi
ve subayla mülakatlar yaptı. Yunanistan’daki tez araştırması Devlet Burs Kurumu
tarafından desteklendi. Dr. Gürsoy İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası
İlişkiler Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmakta ve Karşılaştırmalı Siyaset,
Sivil-Asker İlişkileri, Güney Avrupa Politikası ve Avrupa Birliği üzerine dersler
vermektedir. Sivil-asker ilişkileri, demokratikleşme ve Avrupa Birliği üyelik sürecinin
Türkiye’de siyasete etkisi üzerine yaptığı akademik çalışmalar Democratization,
South European Society and Politics ve Turkish Studies gibi birçok uluslararası
hakemli dergide yayınlanmıştır.

Sırala
Toplam kitap sayısı: 1
Toplam kitap sayısı: 1