Close

1945 yılında Söke’de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Şubesi’den
mezun oldu. 1976 yılında Amerika Birleşik Devletleri Washington D.C.’deki George
Washington Üniversitesi , The Graduate School of Arts and Sciences’da, “Structural Transformation
of the Turkish Manufacturing Industry: Roles of Public and Private Sector Investments
and Investment Encouragement Policies” başlıklı çalışmasıyla iktisat doktoru ünvanını aldı.
1976-77 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde “Makro Ekonomi” dersleri verdi. 1977
yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Kürsüsü’ne asistan doktor olarak atandı.
1978 Mayıs’ında, aynı Fakülte’deki meslektaşlarından Cengiz Arın’la evlendi. 1982’de yardımcı
doçent, 1987’de doçent, 1994’de profesör oldu. 1983-4 akademik yılında rotasyonla, Erciyes
Üniversitesi’nde görevlendirildi. 2005 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Kamu ekonomisi,
maliye teorisi, maliye politikası, iktisat stratejileri, iktisadi planlama, iktisadi kalkınma, gelir
dağılımı, kadının iktisadi durumu, kadın ve ekonomi, bilimsel araştırma teknikleri gibi alanlarda
çeşitli lisans ve lisansüstü programlarda dersler verdi. Üniversite’de çeşitli akademik ve
yönetsel kurul ve komisyonlarda çalıştı; İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde yönetsel görevler
üstlendi. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları-Kamu Mali Yönetiminin
Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık Özel İhtisas Komisyonu-Parlamentonun Bütçe
Denetim Sürecinde Etkinliğinin Artırılması isimli III. numaralı Alt Komisyonu’nda üyelik görevinde
bulundu. Onbirinci Tez’in kuruluşundan itibaren Yayın Kurulu üyesiydi. Üyesi olduğu
başlıca diğer dernek, vakıf ve kuruluşlar şunlardı: TÜMAS İstanbul Şubesi (Yönetim Kurulu
üyeliği de yaptı), İstanbul Öğretim Üyeleri Derneği (kurucu ve aktif üyelerinden), Türkiye
Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı (Kurucu üyeleri arasında yer aldı), Öğretim Elemanları
Sendikası, KA-DER, İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi,
Sosyalist Feminist Kolektif, The Middle East Economic Association, International Association
for Feminist Economics ve Türkiye Diyabet Vakfı (Mütevelli Heyeti Üyesi). 30 Ağustos 2009
tarihinde vefat etti.

Sırala
Toplam kitap sayısı: 1
Toplam kitap sayısı: 1