Close

Cambridge Üniversitesi Tarih Bölümü'nde profesör olan G. R. Evans, Ortaçağ düşünce tarihi, Ortaçağ teolojisi ve ekümenik teolojinin yanı sıra, yükseköğrenim konuları üzerinde çalışmalar yapmakta, bu konuda özellikle yükseköğrenimin özelleşmesi ve ticarileşmesi karşısında üniversitenin sorumluluğu ve hesap sorulabilirliği üzerinde durmaktadır. Bugüne kadar pek çok çalışması yayınlanmış olan Evans'ın bazı kitapları şunlardır: Bernard of Clairvaux (2000), Getting it Wrong; the Mediaeval Epistemology of Error (1998), Discipline and Justice in the Church of England (1998), Calling Academia to Account (1998), Method in Ecumenical Theology (1996), The Church and the Churches (1994), Problems of Authority in the Reformation Debates (1992 ), Christian Authority: Essays in Honour of Henry Chadwick (1988), The Thought of Gregory the Great (1986), The Logic and Language of the Bible: The Road to Reformation (1985), The Anselm Concordance (1984), The Logic and Language of the Bible: The Earlier Middle Ages (1984), The Mind of St. Bernard of Clairvaux (1983), Augustine on Evil (1983), Old Arts and New Theology (1980), Anselm and Talking about God (1978), Law and Theology in the Middle Ages (2002).