Close

1970'de Kayseri'de doğdu. Eskişehir Cumhuriyet Lisesi'ini tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezu oldu. 1990'da Türkiye Kalkınma Bankası'nda uzman yardımcısı olarak görev başlayan Bilen, otomativ yan sanayii, gıda ile tekstilin yanısıra eğitim, sanayi, sağlık ve tarımsal sanayi dallarında proje ve fizibilite çalışmalarında yeraldı; management buy-out, kalkınma ve yatırım bankacılığı, Türkiye'de bölgesel gelişme girişimleri ve açık piyasa işlemleri gibi konularda araştırmalarda bulundu, çeşitli makaleler yayınladı.

1999'da Hollanda'da Maastricht School of Management'da 'Project Management' eğitiminden sonra 2003'te Brüksel'de bu yöntemin değişen boyutlarına ilişkin ileri düzeyde eğitimini gören Gülhan Bilen, 2003'te 'Devlet Yardımları Alanında AB Muktesabatına Uyum' alanındaki araştırmasıyla Ankara Üniversitesi ATAUM tarafından birincilikle ödüllendirildi. Bilen'in Serdar Kabukçuoğlu ile birlikte hazırladıkları Proje Süreci Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Matrisi adlı kitabının dışında Türkiye'de Orta Vadeli Kredi Sisteminin Gelişimi adı altında bu konudaki araştırmalarını biraraya getirdiği bir başka kitabı daha bulunmaktadır.

Sırala
Toplam kitap sayısı: 1
Toplam kitap sayısı: 1