Close

Ayşe KadıoğluAyşe Kadıoğlu 1961 New York doğumludur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Chicago Üniversitesi ve Boston Üniversitesi'nde, Siyaset Bilimi alanında sırasıyla lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Halen Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Alman ve Türk milliyetçiliği, yeni sağ, kadın ve İslam, kadın ve göç konularını çalıştıktan sonra vatandaşlık ve demokrasi eksenli çalışmalara yöneldi. Bu alanlarda yazdığı makaleler Defter, Toplum ve Bilim, Türkiye Günlüğü, Varlık, Middle East Journal, Middle Eastern Studies, International Migration ve Muslim World gibi dergilerde yayımlandı. Cumhuriyet İradesi, Demokrasi Muhakemesi (İstanbul: Metis, 1998) başlıklı kitabın yazarıdır.

Sırala
Toplam kitap sayısı: 1

Zaman Lekesi

16,00 TL
12,00 TL
İndirim: % 25
  
Toplam kitap sayısı: 1