Close

1963 yılında Erzurum'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni 1985'te bitirdi. 1986'da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisansa başladı.
"'İlim'den 'Bilim'e Geçişin Kritik Evreleri Osmanlı Materyalizmi ve Baha Tevfik" başlıklı teziyle yüksek lisansını, "Ölçülebilir Verilerle Tanzimat'tan Sonra Osmanlı Modernleşmesi" başlıklı teziyle doktor ünvanını aldı. 1989 yılında araştırma görevlisi olarak girdiği İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde hâlen Siyasî Tarih Anabilim Dalı Başkanı'dır. Ayrıca Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nde dersler vermiş, Universität zu Köln/Köln Üniversitesi'nde Erasmus Programı'na bağlı kısa süreli ders ve konferanslar verdiği gibi yine Universität zu Köln/Köln Üniversitesi'nden gelen davet üzerine misafir öğretim üyesi olarak 2008/2009 kış döneminde dönemlik ders yürütmüştür.

Şu anda, daha önce 2000/2001 öğretim yılında dersler verdiği University of Wisconsin, Department of History/Wisconsin Üniversitesi Tarih Bölümü'nden gelen yeni bir davet üzerine 2009/2010 öğretim yılında da yine misafir öğretim üyesi olarak ders vermekte ve araştırma yapmaktadır.

Sırala
Toplam kitap sayısı: 1
Toplam kitap sayısı: 1