Close

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Akça, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde "Militarism, Capitalism and the State: Putting
the Military in its Place in Turkey" başlıklı doktora tez çalışmasıyla tamamladı. Akça, siyaset sosyolojisi, toplumsal ve siyasal kuram, Türkiye siyaseti, militarizm, kapitalist devlet ve sınıflar, neoliberal iktidar tarzı gibi konular üzerine çalışmaktadır.

Sırala
Toplam kitap sayısı: 1
Toplam kitap sayısı: 1