Close

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Fatmagül Berktay, aynı fakültede "Siyaset Teorisi", "Siyasal Düşünceler Tarihi", "Çağdaş Siyasal Teoriler", "Modern Siyasal Kuram ve Tartışmalar" (Doktora); İÜ Kadın ÇalışmalarıYüksek Lisans Programı'nda ise "Kadın Çalışmalarına Giriş" derslerini veriyor. Chevening bursu, Fulbright bursu ve Salzburg Seminar burslarıyla yurtdışında akademik çalışmalar yapmış ve çok sayıda uluslararası toplantıya katılmış olan Berktay'ın, yurtiçinde ve yurtdışında yayınlanmış birçok makalesi ve kitabı var. Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın (Metis, 1996, 2009), Women and Religion – A Comparative Perspective (BlackRose, 1998) ve Beyrut'ta Dar Kreideh Yayınevi tarafından Arapça olarak da yayınlanmış olan (2009) Tarihin Cinsiyeti (Metis, 2003, 2010) bunlardan bazıları. Fatmagül Berktay halen Hannah Arendt'in siyaset felsefesi üzerinde çalışıyor.

Sırala
Toplam kitap sayısı: 1

Politikanın Çağrısı

32,00 TL
24,00 TL
İndirim: % 25

  
Toplam kitap sayısı: 1