Close

Hakkı YırtıcıAdana doğumlu olan Hakkı Yırtıcı, İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunudur. 20. yüzyıl modernizmini konu alan lisansüstü çalışmasını 1996'da ve ardından "Modern Kapitalist Toplumlarda Mekân Üretimi" isimli doktora çalışmasını 2003'de yine İTÜ'de tamamlamıştır. Çalışmalarının ana eksenini modernleşme süreçleri içindeki çağdaş gündelik yaşamın mekansal örgütlenmesinin araştırılması oluşturmaktadır. Bu konuda çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri, editörlükleri ve projeleri bulunmaktadır.

Sırala
Toplam kitap sayısı: 1
  
Toplam kitap sayısı: 1