Close

1945 yılında Kastamonu’da doğdu. 1962 yılında İstanbul Eyüp Lisesi’ni, 1966 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesi’ni, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı, 2006 yılında mali hukuk alanında doçent, 2011 yılında mali hukuk ana bilim dalında profesör oldu. 1966 tarihinde atandığı Maliye Bakanlığı’nda, 1966-1977 yıllarında Maliye Müfettiş Muavini ve Maliye Müfettişi olarak görev yapmış, 1972-1973 yıllarında bir yıl süre ile İngiltere’de İngiliz vergi ve bütçe sistemi konusunda staj için bulunmuştur. Daha sonra Maliye Bakanlığı merkez ve yurt dışı teşkilatında sırasıyla; Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı (1977 1979), Gelirler Genel Müdür Başyardımcılığı (1978-1981), Gelirler Genel Müdür Vekilliği (1981-1982), Türkiye’nin Avrupa
Ekonomik Topluluğu Daimi Temsilciliği’nde (Brüksel) Maliye Müşavirliği (1982-1985), Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (1987-1997), Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (1997-2000) ve Washington Büyükelçiliği Maliye Müşavirliği (2000-2003) görevlerinde
bulunmuş ve 30 Eylül 2003 tarihinde emekli olmuştur. Maliye Bakanlığı’nda geçen 37 yılı aşkın görevi sırasında Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği (1988-1995), Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği (1991-1992), Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği (1997- 2000), KOSGEB İcra Kurulu Üyeliği (1997-2000) ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı (1997-2000) ile çeşitli kuruluşlarda Kamu’yu temsil görevlerini de ifa etti ve bu dönem zarfında çeşitli yükseköğretim kurumlarının lisans ve lisansüstü programlarında öğretim görevlisi olarak ders verdi. M. Kâmil Mutluer ve Ahmet Kesik ile birlikte yazdığı Bütçe Hukuku (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, Yılın En İyi Ders Kitabı (2009) seçildi. Yazarların diğer eseri, Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007) TÜBA tarafından 2009 Yılın En İyi Ders Kitabı dalında, Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü. Diğer taraftan M. Kâmil Mutluer ile yazmış olduğu Teoride ve Uygulamada Mahalli İdareler Maliyesi (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009) adlı kitap da TÜBA tarafından 2010
yılında Yılın En İyi Ders Kitabı olarak kabul edildi. Halen Ufuk Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Adalet Yüksel Okulu Müdürü olarak görev yapmaktadır. Avukatlık ve yeminli mali müşavirlik mesleğine sahip olan Erdoğan Öner, evli 1 çocuklu olup İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Sırala
Toplam kitap sayısı: 4
Toplam kitap sayısı: 4