Close

A. Suut DoğruelOrta öğrenimini Ankara Fen Lisesi'nde, yüksek öğrenimi ile doktora çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlayan A. Suut Doğruel Çukurova Üniversitesi İktisat Bölümü'nde görevliyken 1988 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'ne geçti. 1996'da profesör olan yazar 1991-1992 yıllarında Central Michigan Üniversitesi'nde Fulbright misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Halen Marmara Üniversitesi'nde görevine devam etmekte olan A. Suut Doğruel, eşi Fatma Doğruel'le 1987'de Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimcileri Özendirme Ödülü'nü, 1990 yılında ise Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülü'nü aldı. Yazarın çalışmaları 1991 yılında Ford Foundation, 1995'te NATO Araştıma Bursu ve 2002'de ise TÜBİTAK tarafından desteklendi. Doğruel'in ekonomik büyüme, bölgesel ekonomik entegrasyon, bölgesel ekonomi, gelişmekte olan ülkelerde uygulanan istikrar politikaları ve cumhuriyet dönemi üzerine yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Sırala
Toplam kitap sayısı: 1
Toplam kitap sayısı: 1