Close

1970 yılında Ankara'da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Saint Joseph Fransız Lisesi'nde yaptı.
1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Özkırımlı, yüksek lisans eğitimini The London School of Economics and Political Science'da, doktora eğitiminiyse İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. 2005 yılında Doçentlik derecesini alan Özkırımlı halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi, The London School of Economics, Avrupa Enstitüsü ile Lund Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi ve Malmö Üniversitesi Küresel Siyasi Çalışmalar Bölümü'nde misafir araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Özkırımlı, Harry Tzimitras ile birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü bünyesindeki Türk-Yunan Çalışmaları Programı'nın Direktörlüğünü de yürütmektedir. Özkırımlı'nın daha önce yayımlanan çalışmaları arasında Theories of Nationalism (Milliyetçilik Kuramları, 2000) ve Contemporary Debates on Nationalism (Milliyetçilik Üzerine Güncel Tartışmalar, 2005) adlı kitaplar ile Nationalism and its Futures (Milliyetçilik ve Geleceği, 2003) adlı derleme bulunmaktadır. Palgrave Macmillan Yayınevi tarafından İngilizce olarak yayımlanan bu kitaplardan Theories of Nationalism, halen 25'i aşkın ülkede, 70'i aşkın milliyetçilik dersinde 'temel okuma' olarak kullanılmaktadır.

Türkiye'de ilk olarak 1999 yılında Milliyetçilik Kuramları: Eleştirel Bir Bakış adıyla yayımlanan, 2. ve 3. baskıları ise Doğu Batı Yayınları tarafından yapılan kitap, Sideris Yayınları tarafından Yunancaya, İran Milli Çalışmalar Enstitüsü tarafından da Farsçaya çevrilmiştir. Özkırımlı'nın Spyros A. Sofos'la birlikte yazdığı Hurst & Co. Yayınevi ve Columbia University Press tarafından 2008 yılı başında yayımlanan kitabı Tormented by History: Nationalism in Greece and Turkey (Yunanistan ve Türkiye'de Milliyetçilik) de Το βάσανο της Ιστορίας: Ο εθνικισμός στην Ελλάδα και στην Τουρκία adıyla Kastaniotis Yayınevi tarafından Yunancaya çevrilmiştir. Özkırımlı son olarak Theories of Nationalism (Milliyetçilik Kuramları) adlı kitabının genişletilmiş ikinci baskısı ile The Troubled Triangle: Nationalism in Cyprus, Greece and Turkey (Belalı Üçgen: Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye'de Milliyetçilik; Ayhan Aktar ve Niyazi Kızılyürek ile birlikte) başlıklı bir derlemeyi yayına hazırlamıştır. Her iki kitap da 2009 yılı başında Palgrave Macmillan tarafından yayımlanmıştır. Özkırımlı şu anda yine aynı yayınevi için 'İslam ve Milliyetçilik' kitap dizisinin editörlüğü görevini yürütmektedir.

Sırala
Toplam kitap sayısı: 3
Toplam kitap sayısı: 3