Close

Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1990’da İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi dalında doktora derecesi aldı. 1997’de Doçent, 2009’da ise Profesör olan Hekimoğlu, halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktad›r. Siyaset teorisi, siyasal gelişme ve modernleflme, Türkiye’de pretoryenizm ve gayri-Müslim azınlıklar alanları nda çalışlan yazarın, bu konularda makaleleri ile Türkiye’de Askeri Müdahaleler: Bir Açıklama Modeli (Der Yayınları, 1996) adlı bir kitabı da bulunmaktadır.

Sırala
Toplam kitap sayısı: 1
Toplam kitap sayısı: 1