Close

1992 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve aynı yıl İTÜ İşletme Fakültesi’nde
araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nde, doktorasını Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.
2008 yılından bu yana Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çalışan Doğan Yenisey, 2014 yılında
Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurdu. Kübra
Doğan Yenisey’in La modification du contrat de travail Etude de droit suisse et de droit français
(Schulthess 2005), İş Hukukunda İşyeri ve İşletme – Alman ve Fransız Hukuklarıyla Karşılaştırmalı
Bir İnceleme- (Legal 2007), Social Security Law in Turkey (Kluwer Law Internatioal
2013) ve İş Hukukunun Emredici Yapısı (Beta 2014) isimli kitapları ile iş ve sosyal güvenlik hukuku
alanında yayımlanmış pek çok makalesi bulunmaktadır.

Sırala
Toplam kitap sayısı: 1
  
Toplam kitap sayısı: 1