Close

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünde bitirdikten sonra aynı bölümdeki Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans Programını “Avrupa Birliği’nin Sosyal Temsilleri” konulu tez çalışması ile tamamladı. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde doktora tezini yazmaktadır. Araştırmalarını politik psikoloji alanında; farklı sosyal ve politik kimliklere sahip kişilerin bir arada yaşama pratikleri, gruplararası çatışma ile ayrımcılık, önyargı, ahlaki dışlama ve ötekileştirme konuları üzerine yoğunlaştırmaktadır. Bunların yanı sıra, etnik ve ulusal kimliklerle milliyetçilik, kozmopolitanizm ve insanlıkla özdeşleşme konuları da çalışma alanları arasındadır.

Sırala
Toplam kitap sayısı: 1
Toplam kitap sayısı: 1