Close

Çatışma uzmanı Quintin Oliver, 1998 ‘de Hayırlı Cuma/Antlaşma Referandumu’nun %72 evet oyuyla kazanılmasına katkıda bulundu. Siyaseten kırılgan bölgelerdeki (İsrail-Filistin, Suriye, Irak, Bask Ülkesi, Filipinler) çatışmaların çözümlenmesi ve referandumlar konusunda uzmanlaşmış olan yazar, 1998’de Kuzey İrlanda, 2004’te Kıbrıs, 2014’te İskoçya ve 2016’da Kolombiya barış süreçleri üzerine çalışmış olup, halen Stratagem Internatıonal’in çalışmalarını yürütmektedir.