Close

Moro İslami Kurtuluş Cephesi’yle (MILF) yapılan barış görüşmelerinde Filipinler hükümeti heyetinin başkanlığını yapan Coronel-Ferrer, bir Filipinli olarak dünyada isyancı bir grupla barış antlaşması imzalayan ilk kadın başmüzakereci olarak ünlendi. Yazar halen University of the Philippines’de Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.