Close

Onaltı yıldır Avrupa’da yaşayan bir Kolombiya göçmeni Flamtermesky, doktora derecesini Barselona Özerk Üniversitesi Sosyal Psikoloji Bölümü’nden aldıktan sonar Barselona’da kültürlerarası arabuluculuk yaptı ve aynı zamanda kadın ticaretinin önlenmesi için küresel bir aktivist ve araştırmacı olarak çalıştı. 2015’te ise çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşayan Kolombiya diasporasından kadınların psiko-sosyal açıdan desteklenmeleri ve politik yönden güçlendirilmeleri için bir girişim başlatan yazar, halen bu alandaki çalışmalarını sürdürmektedir.