Close

2007-2017 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği yapan Evren Balta, master derecesini Columbia Üniversaitesi’nden doktora derecesini de City University of New York’tan (CUNY) aldı. Çatışmalar, geçiş dönemi siyaseti ve vatandaşlık konuları üzerine araştırmalar yapmakta olan Balta, Küresel Güvenlik Kompleksi kitabının yazarı olup, Küresel Siyasete Giriş ve Türkiye’de Ordu, Devlet ve Güvenlik Siyaseti (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları) kitaplarının da editörlüklerini yaptı.