Close

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olan Çuhadar, aynı zamanda Cenevre Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü, Kapsayıcı Barış ve Geçiş Girişimi’nin kıdemli üyesidir. Araştırma alanları çatışma çözümü ve politik psikoloji olan yazar, barış inşası ve çatışma çözümü konularındaki araştırmalarının yanısıra müzakere ve arabuluculuk konularında Türkiye içinde ve dışında çok sayıda grup ve örgüte eğitim vererek, danışmanlık yapmaktadır. 2011 yılından bu yana Türkiye ve Kafkaslar’da Dünya Bankası için bölge arabulucusu olarak çalışmakta olan Çuhadar, 2010-2012 döneminde Uluslararası Politik Psikoloji Cemiyeti (International Society for Political Psychology) yönetim konseyine seçildi ve Avrupa Arabuluculuk Ağı Girişimi’nde (European Mediation Network Initiative) yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.