Close

Halen Paris Politik Etütler Enstitüsü, Uluslararası Araştırmalar Merkezi bünyesinde ortak araştırmacı olarak çalımakta olan Cuma Çiçek, 2014-2017 yılları arasında Mardin Artuklu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2014 yılında Sciences Po bünyesinde siyaset bilimi bölümünde doktora derecesini alan yazarın, The Kurds of Turkey: National, Religious and Economic Identities [Türkiye Kürtleri: Ulusal, Dini ve Ekonomik Kimlikler] (London, I.B. Tauris, 2017), “Kurdish Identity and Political Islam Under the AKP Rule [AK Parti Yönetiminde Kürt Kimliği ve Politik İslam]” (Research and Policy on Turkey, 2016) adlı çalışmaları bulunmaktadır.