Close

Kolombiya’da Rosario Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldıktan sonra Oxford Üniversitesi’nde sosyoloji ve New York Üniversitesi’nde kamu hukuku yüksek lisansı derecelerini aldı. Bir süre Kolombiya Adalet Bakanlığı’nın Geçiş Dönemi Adaleti direktörlüğünü üstlenen Diaz, FARC gerillaları ile Havana’da yürütülen barış görüşmelerine katılarak, konuyla ilgili varılan antlaşmanın uygulanması için gerekli yasal çerçevelerin yasalaşması sürecine öncülük etti. Müzakere süreci boyunca Toplumsal Cinsiyet Alt Komisyonu’nda yeralan Catalina Diaz, eski paramiliter grup üyelerinin rehabilitasyonu için ülke genelinde uygulanan özel bir program geliştirmesinin yanısıra silahlı çatışma döneminde cinsel şiddete maruz kalmış kadınların adalete erişimleri için özel bir stratejiye öncülük yaptı. New York ve Bogota’daki Uluslararası Geçiş Dönemi Adaleti Merkezi’nde, Toledo Uluslararası Barış Merkezi (CITPAX), Alman Uluslararası İş Birliği Ajansı (GIZ), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Tarihsel Bellek Merkezi için danışmanlık yapan yazar, halen Rosario Üniversitesi’nde hukuk kuramı dersleri vermekte olup, Kolombiya’daki geçiş dönemi adaleti ve kurbanların tazminat hakkı konusunda İngilizce ve İspanyolca yayınlar yapmaktadır.