Close

Şirin Tekeli 1944’te Ankara’da doğdu. 1962 yılında Ankara Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra devlet döviz sınavını kazanarak Fransa’ya gitti. Burada Paris Hukuk Fakültesi’nde hukuk öğrenimi gördükten sonra eğitimine Lozan Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi’nde devam eden Tekeli, 1967’de mezun olarak Türkiye’ye döndü. Bir yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin Siyaset Bilimi bölümünde asistan oldu. 1973’te doktora derecesini ve 1978’de doçentliğini burada alan Tekeli, 1981’de YÖK yasasının çıkması üzerine üniversiteden istifa etti.

Bundan sonra Türkiye’de o yıllarda yeni gelişmekte olan feminist kadın hareketi içinde aktif olarak yeralan Şirin Tekeli, çeyrek yüzyıl sürdürdüğü faaliyet sırasında çeşitli etkinliklere katılırken; Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakıfları (1990), Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER), İnsan Hakları Derneği, Helsinki Yurttaşlar Meclisi, Anakültür, Winpeace ve en son olarak da, Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı (KAHUDEV) gibi kuruluşların kurucu üyeliğinde bulundu. Çalışmalarında kadın hakları ve demokrasi konularına odaklanan, üç kitabı ve çok sayıda çevirisi olan Tekeli, oniki yıldır Bitez-Bodrum’da kendi deyimiyle “kamu hayatından çekilmiş olarak” yaşamaktadır.

Sırala
Toplam kitap sayısı: 1

Feminizmi Düşünmek

Yazar: Şirin Tekeli
45,00 TL
33,75 TL
İndirim: % 25

  
Toplam kitap sayısı: 1