Close

Sosyoloji ve kültürel incelemeler alanında profesör olan Meyda Yeğenoğlu postkolonyalizm, oryantalizm, milliyetçilik, kozmopolitanizm, sekülerlik ve din, Avrupa, küreselleşme ve göçmenlik konularında çok sayıda yayına sahiptir. Çalışmaları disiplinlerarası sınırları aşarak yapısalcılık sonrası, yapısöküm ve psikoanalitik kuram gibi farklı düşünce akımlarını birbirleriyle üretken bir diyalog içinde bir araya getirmektedir.
Doktora derecesini University of Califonia, Santa Cruz’dan almıştır. Columbia Üniversitesi,
Oberlin College, Rutgers Üniversitesi, New York Üniversitesi, University of Vienna ve Oxford
Üniversitelerinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak araştırmalar yapmış ve dersler vermiştir.
Colonial Fantasies: Towards a Feminist Reading of Orientalism (Cambridge University
Press,1998) adlı eserin yazarıdır.

Sırala
Toplam kitap sayısı: 1
Toplam kitap sayısı: 1