Close

Doç. Dr. Murat Erdoğan, Hacettepe Üniversitesi İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) kurucusu ve Müdürü, H.Ü. Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi (HÜAB) Müdür Yardımcısı ve Hacettepe Üniversitesi (Uluslararası İlişkilerden Sorumlu) Rektör Danışmanıdır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Erdoğan, Konrad Adenauer Vakfı Bursiyeri olarak 1994-1999 yılları arasında Almanya’da Freiburg ve Bonn Üniversitelerinde “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: 1990-2005” başlıklı tezi ile doktora çalışmasını yaptı.
2000-2002 yılları arasında T.C. Berlin Büyükelçiliği Basın Müşavirliği’nde, 2004 yılında TBMM AB Uyum Komisyonu’nda görev yapan Erdoğan, 2011’de YÖK Başkan Danışmanlığı yaptı. 2008’de Duisburg-Essen, 2010 yılında Berlin Humboldt Üniversitelerinde DFG-TÜBİTAK ortak bursu ile misafir araştırmacı olarak doktora sonrası çalışmaları yaptı. Dr. Erdoğan 2012’de Oxford Üniversitesi, 2014’te ise Johns Hopkins Üniversitesi Almanya Araştırmaları Merkezi AICGS’de 3 aylık süre ile misafir araştırmacı olarak çalışmalar yürüttü. 2010 yılında editörlüğünü yaptığı Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum (2000), 50 Yıl 50 Karikatür: Alman Karikatüristler Gözüyle Türkler (2012) ve Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası (2013) başlıklı kitapları bulunan Dr. Erdoğan Avrupa’da 11 ülkede yılda bir gerçekleştirilen “Euro-Turks-Barometre” başlıklı kamuoyu araştırmalarını yürütmektedir.

Sırala
Toplam kitap sayısı: 1
Toplam kitap sayısı: 1