Close
Fanusta Diyaloglar: Türkiye'de Kutuplaşmanın Boyutları resmi
Kargo

Fanusta Diyaloglar: Türkiye'de Kutuplaşmanın Boyutları

ISBN/SKU: 978-605-399-521-0

Fiyat: 20,00 TL
Fiyatınız: 15,00 TL
İndirim: % 25
:


“Fanusta Diyaloglar, kutuplaşmanın her gün sokakta, medyada, sosyal medyada yeniden üretildiği bir dönemde bu konuda farkındalığın artmasını ve siyasetçiler de dahil olmak üzere her bir bireyin kutuplaşmayı anlamaya ve kendisini de konumlandırmaya dair bir okuma yapmasına imkan sağlamayı hedeflemektedir. Kutuplaşmanın olup olmadığı ve nasıl olduğuna dair tartışmanın bile kutuplaşma yaratabildiği bu ortamda hem kavramsal olarak hem de bulgular açısından detaylı bir ele alış gerekli ve önemlidir.

Siyasal kutuplaşmanın önemli göstergelerini ortaya koyan bu çalışmada parti taraftarlarının “diğer” parti taraftarlarına karşı hissettikleri sosyal mesafe; parti taraftarlarının kendileriyle, diğer parti taraftarlarını karşılaştırdıklarında kendilerini ahlaki olarak daha üstün görmeleri ve bireylerin kendileri gibi olmayanların siyasi haklarına gösterdikleri hoşgörü/süzlük ölçülmüştür. Ayrıca kutuplaşmanın oluşmasında medya tüm farklı biçimleriyle önemli bir rol oynamaktadır.

Elinizdeki bu eser, her ne kadar kutuplaşmanın failini aramaktan ziyade, durumu tespit etmeye odaklansa da siyasal elitlerin kutuplaşmaya katkısını da göz önünde bulundurmaktadır. Türkiye’de de siyasal kutuplaşmanın önümüzdeki dönemde artma ihtimali olduğunu ve özellikle referandum benzeri seçimlerin var olan kutuplaşmayı arttırdığını belirtmek gerekir.

Emre Erdoğan ve Pınar Uyan Semerci’nin hazırladığı bu eser, toplumun tüm kesimleri, her bir parti ve taraftarları tarafından değerlendirilmesi gereken bir durumu ortaya koyuyor.

Giriş
Kutuplaşma: Tanımlar ve Tartışmalar
Kutuplaşma: Elit Düzeyinde Bir Gerilim
Kutuplaşma: Bireysel Bir Zıtlaşma
İdeolojik Kutuplaşma
Kültür Savaşları-Coğrafi Ayrışma
Bir Kimlik Olarak Parti Tercihi ya da Duygusal Kutuplaşma
Sahte Kutuplaşma
Kutuplaşmanın Sebepleri
Demografik Değişim
Ekonomik Faktörler
Kutuplaşmanın “Bulaşması”
Kutuplaşmada Medyanın Etkisi
Medyanın Çeşitlenmesi
“Seçerek Maruz Kalma” ve “Yankı Odaları”
Medyanın Kutuplaşmayı Araçsallaştırması
Yeni Medya ve Kutuplaşma
Türkiye’de Kutuplaşma Tartışmaları: Kısa Bir Değerlendirme
Kutuplaşma Örneği Olarak Kadim Bölünmeler
Türkiye’de İdeolojiler, Partiler ve Kutuplaşma
Türkiye’de Kutuplaşma: Karşılaştırmalı Bir Perspektif
Bireysel Kutuplaşma: Duygusal Kutuplaşmayı Belirleyen Faktörler
Kutuplaşmanın Boyutları: 2017 Araştırma Bulguları
Partiler ve Tercihler
Kimlikler ve Parti Taraftarları
Duygusal Kutuplaşma ve Siyasal Kutuplaşma Boyutları
İletişim ve Kutuplaşma
Siyasal Görüşleri Tartışmak: Aile, Yakın Çevre ve Kamusal Alan
Medya ve Kutuplaşma
Sosyal Medya ve Kutuplaşma
Siyasal Kültürde Kutuplaşmanın Yansıması
Siyasal Katılım
Siyasal Kurumlar ve Liderler Algısı
Siyasal Hafıza
Siyasal Kaygılar
Siyasal Gündem ve Algılar
Farklı Gerçeklikler
“Ortak” Değerlerimiz
Ortaklıklar
Avrupa Birliği ve Dünya ile İlişkiler
Suriyelilere Karşı Tutumlar
Sonuç
Kaynakça
Dizin

Emre Erdoğan

Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Emre Erdoğan aynı bölümde doktorasını tamamladı. 1996’dan itibaren kamuoyu araştırmaları yapan Erdoğan 2003 yılında bağımsız bir araştırma şirketi olan Infakto RW’yu kurdu. 2005 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak Araştırma Metotları ve İstatistik dersleri veren Erdoğan, 2015 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Doç. Dr. Erdoğan; dış politika ve kamuoyu, siyasal katılım, genç ve çocuğun iyi olma hali; gönüllülük, sosyal sermaye ve sosyal gelişim konularında çok sayıda araştırma yürütmüş ve yayın yapmıştır.Pınar Uyan Semerci

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olan Uyan Semerci, 2007 yılından beri Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğü yapmaktadır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden alan Uyan Semerci’nin akademik çalışma alanları siyaset felsefesi, karşılaştırmalı siyaset, sosyal politika ve sosyal bilimlerde metodolojidir. Prof. Dr. Uyan Semerci; evrensellik, adalet, haklar, katılım, vatandaşlık, insani gelişim, yapabilirlik yaklaşımı, yoksulluk, göç, kolektif kimlik oluşumları ve çocuğun iyi olma hali konularında birçok araştırma projesi yürütmüş, makale ve kitap yayını yapmıştır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: