Close
Suriyeliler Barometresi: Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi resmi
Kargo

Suriyeliler Barometresi: Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi

ISBN/SKU: 978-605-399-513-5

Fiyat: 32,00 TL
Fiyatınız: 24,00 TL
İndirim: % 25
:


Savaş ve savaşa bağlı krizlerde kamuoyu genelde büyük aktörler/güçler arasındaki mücadeleye ilgi gösterir. Savaşların gerçek mağdurları yani insanlar ve toplumların yaşadıkları ise sanki tali bir konuymuş gibi algılanır. Suriye’de 2011’den bu yana devam eden yakın tarihin en büyük insanlık dramında da durum çok farklı olmadı. Oysa Suriye’deki kirli savaşın kuşku yok ki en büyük kaybedenleri hayatlarını, vatanlarını, geleceklerini, umutlarını kaybeden, ülkeleri harabeye dönüşen ve birbirlerine karşı düşmanlık hisleri ile dolan, sığındıkları ülkelerde ‘istenilmeyen, endişe edilen’ duygusu ile yaşamaya, hayata tutunmaya çalışan Suriyeliler oldu. Yaşanan insanlık dramının ikinci sıradaki mağduru ise, ülkelerinden kaçmak zorunda kalanlara ev sahipliği yapmak durumunda kalan, çoğunlukla da kaynakları kısıtlı olan toplumlardır. Türkiye’nin 2011’den sonra yaşanan krizde çok özel bir yeri bulunuyor. Türkiye toplumu ile devleti ile olağanüstü bir çabayı ortaya koydu ve 6.5 milyon Suriyelinin yarısından fazlasına, yani 3.5 milyona tek başına ev sahipliği yapan ülke oldu. Türkiye’ye 2011 sonrasında çok sayıda Suriyeli olmayan sığınmacılar da geldi. Halen Türkiye’deki toplam sığınmacı sayısı 4 milyonu aştı. Yani 2011’de Türkiye’de sadece 58 bin civarında olan toplam sığınmacı sayısı 6 senede 68 kat arttı. Türkiye’de kayıt altına alınan Suriyelilerin sayısı Türkiye nüfusunun % 4,3’üne ulaştı. Halen Türkiye’deki Suriyelilerin % 94’ünden fazlası Türkiye’nin her yerine dağılmış biçimde kentsel alanlarda yaşıyor. Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısı 325 bini aştı, günde ortalama 305 yeni Suriyeli bebek daha Türkiye’de dünyaya geliyor. 600 bini aşkın Suriyeli çocuk okula gidiyor, 1 milyon civarındaki Suriyeli çalışıyor. Toplumsal yaşamın bütün dinamikleri, olumlusu ve olumsuzu ile kendini hissettiriyor. Arzu edilen Suriye’de barış ve huzurun sağlanması ve Suriyelilerin evlerine dönmeleri olsa da, bu beklenti ile gerçeklik arasındaki ‘makas’ kapanmayacak kadar açılmıştır. Siyaset ne kadar plan yaparsa yapsın, konu ne kadar ‘geçicilik’ çerçevesinde ele alınırsa alınsın, göçün fıtratındaki kalıcılık, geriye dönüşü olmayacak şekilde kendini belli etmektedir. Yani, büyük bir mucize olmadıkça, Suriyelilerin çok büyük bir bölümü ile artık hep birlikte yaşayacağız. O halde olası ortak geleceğin huzur ve insan onuruna uygun biçimde nasıl sağlanacağı konusunu önceliklemek, süreci sağlıklı verilerle yönetmek gerekmektedir.

Prof. Dr. M. Murat Erdoğan tarafından tasarlanan ve her yıl uygulanması planlanan ‘Suriyeliler Barometresi’, konuyu hem Türk toplumu hem de Suriyeliler bakımından ele alarak ‘ortak toplumsal yaşamın’ dinamiklerine, uyum ve gerilim süreçlerine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. SB-2017 araştırması, 26 ilde 2089 T.C. vatandaşı(kişi) ile; 348’i kamplarda, 887’si kamp dışında yaşayan 1235 Suriyeli(aile) ile uygulanmıştır. Araştırmada Türk toplumunun hala yüksek ama ‘kırılgan’ ve hatta ‘kerhen’ toplumsal desteğini ortaya koymaktadır. Türk toplumu Suriyelilere destek olmakla, geleceği paylaşmak konusunda ciddi bir ayrım gözetiyor. Suriyeliler ise Türkiye’de hayata tutunmaya ve geleceklerini Türkiye’de kurmaya çaba gösteriyor. Prof. Erdoğan, bu çalışmanın, 2011’den bu yana yaşanan süreci anlamaya, tanımlamaya ve ardından da insan onurunun gözetildiği, hak temelli, huzurlu(ve muhtemelen) ‘ortak’ bir geleceğin altyapısı için akademya ve politika yapıcılarına sağlıklı veri sağlamayı hedeflediğini ifade etmektedir

Bölüm 1

GİRİŞ
Türkiye’deki Düzensiz Göç ve Sığınmacılar Konusundaki Düzenlemeler
Mülteciler Hukukunun Temelleri
Türkiye’de Yabancılar ve Mülteciler Konusundaki Hukuki Çerçeve
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (2013)
Geçici Koruma Yönetmeliği
Türkiye’deki Suriyelilerin Statüsü
Türkiye’deki Sığınmacılar (Suriyeliler ve Suriyeli Olmayanlar)
Türkiye’nin Suriyeliler Politikasının Temel Ayakları
Türkiye’deki Suriyelilere İlişkin Sayısal Veriler
Türkiye’deki Suriyelilerin Demografik ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri
Demografik Özellikler
Türkiye’de Doğan Suriyeli Bebekler
Eğitim
Yüksek Öğrenim Sistemi İçindeki Suriyeliler
İş-Çalışma Dünyası
Yaşam Kaynakları ve Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı - SUY
Sağlık Hizmetleri
Maliyet

Bölüm 2

SURİYELİLER BAROMETRESİ ARAŞTIRMASI
Amaç ve Hedefler
Yöntem
Literatür Taraması
Resmi Verilerin Derlenmesi
SB-2017 Kamuoyu Araştırması
Örneklem, Güven Düzeyi ve Aralığı
Araştırmanın Alan Ekibi
Araştırmanın Suriyeliler ile Olan Uygulama Zamanı

Bölüm 3

TÜRK TOPLUMU (T.C. VATANDAŞLARI)
Türk Toplumu Araştırma Altyapısı ve Profili
Araştırma Altyapısı
Araştırmaya Katılan Türk Toplumunun Demografik ve Sosyo-Ekonomik Görünümü
Türk Toplumu Araştırma Bulguları
Türk Toplumu ve Suriyelilerle Mekânsal Yakınlık/ Farkındalık
Türk Toplumu Suriyelileri Nasıl Tanımlıyor?
Türk Toplumunun Suriyelilere Uygun Gördüğü Etiketler / Tanımlamalar
Kültürel Benzerlik Algısı
Suriyeliler ile İlişki / İletişim
Sosyal Mesafe
Suriyelilerin Yaşam Kaynakları
Topluma Dıştan Bakış
Kaygılar: Güvenlik-Huzur
Suriyelilerden “Kişisel Zarar” Görme ve “Duyumlar”
“Suç İşleyenler Sınır Dışı Edilmeli”
Çalışma Hakları ve İşini Kaybetme Kaygısı
Ortak Toplumsal Geleceği “Kerhen” Kabulleniş
Ortak Toplumsal Yaşama Bakış
Türk Toplumuna Göre Türk Devletinin Mültecilere Yönelik Hizmetleri
Siyasal Haklar ve Vatandaşlık
Vatandaşlık
Suriyeli Çocukların Eğitimİmkânlarına Bakış
Suriyeliler Döner mi?
Suriyelilerle Birlikte Yaşamaya Hazır mıyız?
Ek-1: Panaromik Grafikler
Ek-2: “Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum” Araştırması - Ekim 2014

Bölüm 4

SURİYELİLER
Araştırma Altyapısı ve Profili
SB-2017 Araştırmasına Katılan Suriyelilerin Demografik ve
Sosyo-Ekonomik Görünümü
Cinsiyet
Statü
Yaş Grupları
Medeni Durum
Eğitim
Çalışma ve İş Dünyası
Barınma

Bölüm 5

SURİYELİLER ARAŞTIRMA BULGULARI
Suriye’deki Yaşam Kalitesi
Suriyelilerin Türkiye’ye Gelişleri
Kampta Kalış Süreleri
Suriyeli Aileler Bütünlüğü ve Parçalanmışlığı
Suriyelilerin Mevcut Gelir Durumları ve Geçim Yolları
Suriyelilerin Sorun Alanları
Suriyelilerle Türklerin Kültürel Benzerliği
Suriyelilerin Türklerle Sosyal Mesafesi
Suriyelilerin Sosyal İlişki Düzeyleri
Suriyelilerin Türkiye’deki Mutluluk Algıları
Suriyelilerin Türkiye’de Yaşama ve Türk Toplumuna Yönelik Algıları
“Geçici Koruma”dan “Vatandaşlık”a Statü Tartışması
Türk Devleti’nin Suriyelilere Verdiği Destek Yeterli mi?
Suriyelilere Göre Suriyelilere Kim Ne Kadar Destek Veriyor
Türk Medyası ve Suriyeliler
Suriye’ye Dönmek?
Suriyeliler Neden Suriye’ye Dönmek İstemiyor
Suriyelilerin Başka Ülkeye Gitme Eğilimleri
Suriyeliler –Gitmeleri Söz Konusu Olsa– Hangi Ülkeye Gitmek İster
Suriyelilerin Türkiye’de Tercih Edecekleri Statü
Suriyelilerin Türkiye’deki Gelecek Beklentisi
Ek-3: Panaromik Grafikler

Bölüm 6 SONUÇ:

DEĞERLENDİRME / POLİTİKA ÖNERİLERİ
“Suriyeliler Barometresi: Suriyeliler ile Uyumlu Yaşamın Çerçevesi” (SB-2017) Araştırması
Kalıcılık
Stratejik Karar-sızlık
Kamp Değil Kent Mültecileri
Vatandaşlık
Eğitim
Suriyeli Üniversite Öğrencileri
Çalışma Dünyası
Politizasyon ve Türkiye-AB Protokolü
Sorumluluk ve Külfet Paylaşımı
Maliyet
Açık Kapı Politikası Sadece Komşuların Bir Yükümlülüğü mü?
Uyum Politikaları Kalıcılığı Teşvik Etme Riski Vardır Ama Yapılmamasının Riski Daha Yüksektir
Uluslararası Kurumlar ve STK’lar
SB-2017 Araştırma Bulguları
SB-2017 Türk Toplumu
SB-2017 ve Suriyeliler
Suriyeliler ile Birlikte Yaşamın Çerçevesi

M. Murat Erdoğan

Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, Türk-Alman Üniversitesi (TAU) öğretim üyesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve aynı zamanda TAU Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi-TAGU Müdürü olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Erdoğan, Uluslararası Metropolis Yönetim Kurulu üyesi, UNESCO-Türkiye MOST Komitesi üyesidir. 29 Kasım 2017’ye kadar Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi-HUGO’nun kurucusu ve Müdürü, H.Ü. Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi (HÜAB) Müdür Yardımcı olan Erdoğan ,Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezunudur. Ankara Üniversitesi’nde yürüttüğü “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: 1990-2005” başlıklı doktora çalışmasının araştırmasını Konrad Adenauer Vakfı Bursiyeri olarak 1994-1999 yılları arasında Almanya’da Freiburg ve Bonn Üniversitelerinde gerçekleştiren Prof. Dr. Erdoğan, Berlin Büyükelçiliği Basın Müşavirliği Mahalli Katipliği (2000-2002), TBMM AB Uyum Komisyonu Danışmanlığı (2004), YÖK Başkan Danışmanı, Hacettepe Üniversitesi Rektör Danışmanı (2012-2016) görevlerinde bulundu. Prof. Dr. Erdoğan, Duisburg-Essen (2007), Berlin-Humboldt (2010), Oxford (2012) ve Johns Hopkins Üniversitesi Almanya Araştırmaları Merkezi AICGS’de (2014) misafir araştırmacı olarak çalışmalar yürüttü. Prof. Dr. Erdoğan, Avrupa’da 11 ülkede gerçekleştirilen “Euro-Turks-Barometre”, Türkiye’de de hem Suriyeli hem de Türklerle eş zamanlı yapılan kapsamlı kamuoyu araştırmaları olan Syrians-Barometer başlıklı kamuoyu araştırmalarını da yürütmektedir.

Akademik ilgi alanları gönüllü ve zorunlu göçler, mülteciler, yurtdışındaki Türkiye kökenliler, AB, siyasal karikatürler, siyasal davranışlar, Almanya ve Türk dış politikası olan Erdoğan’ın son çalışmaları şunlardır: Elite-Dialogue: Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Akademisyen ve Üniversite Öğrencilerinin Durumu, Sorunları ve Beklentileri (2017); Türk Medyası ve Mülteciler (2017); Suriyeli Mülteciler ve BelediyelerinSüreç Yönetimi: İstanbul Örneği (2017); Mülteci Kamplarında Çocuk Koruma ve Çocuk Dostu Alanlar (2016); Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri (2015); Türkiye’nin Göç Tarihi: 14.Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler (A. Kaya ile) (2015); Türkiye’deki Suriyeliler, Toplumsal Kabul ve Uyum (2015); Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası (2013); 50 Yıl 50 Karikatür: Alman Karikatüristler Gözüyle Türkler (2012); Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum (2010).Bülten Üyeliği
E-posta adresi: