Close
Gönüllü Emeği ve İş Hukuku resmi
Kargo

Gönüllü Emeği ve İş Hukuku

ISBN/SKU: 978-605-399-499-2

Fiyat: 14,00 TL
Fiyatınız: 10,50 TL
İndirim: % 25
:


Modern toplumların önemli bir özelliği olarak kabul edilen gönüllülük, hukuken bireylerin ifade ve örgütlenme özgürlüğünün yansımalarından biri olup, demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Günümüzde gönüllü çalışma konusu olabilen hizmetler çok büyük bir çeşitlilik göstermekte olup, uluslararası nitelik taşıyabilmektedir. Bir özgürlük alanı olan gönüllü faaliyetlerin genişlemesi ve çeşitlenmesi konunun hukuki boyutunun ele alınması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Gönüllülük hukuken düzenlenmeli midir? Düzenlenecekse nasıl? Gönüllülüğün iş ve sosyal güvenlik hukukundaki yeri hakkında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyadaki çeşitli örneklerin incelendiği bu kitap, Türkiye için geliştirilecek modele yönelik bir ilk adım olarak değerlendirilmelidir.

Kübra Doğan Yenisey ve Mahmut Kabakcı’nın bu çalışması, yasalar ve politikalarda gönüllülük esaslarına, mevcut hukuki düzenlemelere, sosyal güvenlik hukuku ile ilişkisine bakarken, bir yandan da gönüllülüğe ilişkin hukuki bir model sunarak gönüllünün hukuki statüsüne, sağlık ve güvenliğin korunmasına, sosyal güvenlik alanında asgari korumaya değinmektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak bu alanda kaleme alınmış nadir çalışmalardan biri olan Gönüllü Emeği ve İş Hukuku’nun, emek ve iş hukuku ile ilgili araştırmacılar, hukukçular ve öğrenciler tarafından bir başvuru kitabı olacağını düşünüyoruz.

Kübra Doğan Yenisey

1992 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve aynı yıl İTÜ İşletme Fakültesi’nde
araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nde, doktorasını Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.
2008 yılından bu yana Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çalışan Doğan Yenisey, 2014 yılında
Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurdu. Kübra
Doğan Yenisey’in La modification du contrat de travail Etude de droit suisse et de droit français
(Schulthess 2005), İş Hukukunda İşyeri ve İşletme – Alman ve Fransız Hukuklarıyla Karşılaştırmalı
Bir İnceleme- (Legal 2007), Social Security Law in Turkey (Kluwer Law Internatioal
2013) ve İş Hukukunun Emredici Yapısı (Beta 2014) isimli kitapları ile iş ve sosyal güvenlik hukuku
alanında yayımlanmış pek çok makalesi bulunmaktadır.Mahmut Kabakcı

1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Dr. Mahmut Kabakcı, aynı
üniversitede Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözüm Aracı olarak Grev ve Lokavt başlıklı tezi ile
yüksek lisans (2003) ve Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin
Temel Yükümlükleri ve Türk Mevzuatının Uyumu başlıklı tezi ile de doktora eğitimini (2009) tamamlamıştır.
Diğer yayınları ile birlikte Geçerli Fesih Nedeni Olarak Yetersiz İş Görme başlıklı
çalışması ile 01.11.2003’de doçent unvanına hak kazanmıştır.
2001-2010 yıllarında İTÜ İşletme Fakültesi Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi
olan Dr. Kabakcı, 2010-2014 yıllarında Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yardımcı doçent
öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Halen İTÜ İşletme Fakültesi iş ve sosyal güvenlik hukuku öğretim
üyesi olarak görev yapan Dr. Kabakcı, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal
Güvenlik Hukuku derslerini yürütmektedir.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: