Close
Dünyada ve Türkiye'de Barış Süreçleri resmi
Kargo

Dünyada ve Türkiye'de Barış Süreçleri

ISBN/SKU: 978-605-399-502-9

Fiyat: 30,00 TL
Fiyatınız: 22,50 TL
İndirim: % 25
:


15 Ekim 2016’da İstanbul’da Friedrich-Ebert Stiftung (FES) Türkiye Temsilciliği, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) ve Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen “Barış Süreçlerini Canlandırmak: Kolombiya, Filipinler, Endonezya” adlı konferansta, bu ülkelerin barış süreçleri içinde olmuş, müzakerelere katılmış kişiler bir araya gelerek yaşadıkları deneyleri dile getirdi. İşte Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik’in derlediği bu kitap, böyle bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı.

Aslında bu çalışma, bir anlamda ülkemizde 29 Temmuz 2009’da dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın açıkladığı ve buna bağlı olarak görüşmelerin başladığı Kürt Açılımı’nın yerini tekrar çatışmaya bıraktığı 2015’e kadar yaşanan bir dönemden sonra biçimlenerek, başka ülkelerin de inişli çıkışlı seyreden deneyimlerinden esinlendi.

Kitapta barış süreçlerinin nasıl geliştiği, çatışma yaratan sorunların ne olduğu ve bunları bilerek barışa giden değişik yolların nasıl geliştiği incelenirken, farklı diyalog yollarını geliştirmenin de önemine değinilmektedir. Yazar ve konuşmacılar barışın en temel özelliğinin “öteki” ile yeni bir ilişki kurma biçimi geliştirmek olduğunu örneklerle açıklarken, varılacak en temel sonucun da tarafların kullanmakta oldukları “eski dil”i terkedip, “yeni” ve “ortak” bir dilde birleşmek olduğu da önemle vurguladı. Konferans bu anlamda üç önemli soruya cevap arıyordu: Bir barış sürecinin kapsayıcılığı nasıl genişletilebilir? Bu süreci bozan ve şiddeti araç haline getiren aktörlere karşı ne yapılabilir? Açmazları aşmada hangi yeni yaklaşımlar üretilebilir?

Kitabın son bölümünde ise Türkiye’deki barış sürecini tartışan üç milletvekilinin, AK Parti Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu, CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile HDP Mardin milletvekili Mithat Sancar’ın görüşleri yer alıyor.

Gerçekten barış süreci, bu kitapta da göreceğiniz gibi tüm dünyada uzun ve zahmetli bir yolda yürümeyi göze almaktır. Kuzey İrlandalı barış görüşmecisi Jonathan Powel’ın dediği gibi; “barış süreci bisiklet sürmeye benzer, yerimizde saysak bile her şeye rağmen pedalı çevirmeye devam edelim.”

AYŞE BETÜL ÇELİK EVREN BALTA M. NUR DJULI PIETER C. FEITH SEVTAP YOKUŞ MIRIAM CORONEL FERRER MOHAGHER IQBAL HÜSEYİN ORUÇ Ç. ESRA ÇUHADAR KRISTIAN HERBOLZHEIMER CATALINA DIAZ HELGA FLAMTERMESKY QUINTIN OLIVER THANIA PAFFENHOLZ ROGER MAC GINTY NEOPHYTOS LOIZIDES CUMA ÇİÇEK PINAR UYAN SEMERCİ GALİP ENSARİOĞLU SEZGİN TANRIKULU MİTHAT SANCAR

Derleyenler ve Yazarlar
Önsöz
Ayşe Betül Çelik

1 Barış Süreçlerini Anlamak ve Canlandırmak
Ayşe Betül Çelik
Müzakere Nedir? Aktörler, Pozisyonlar, Meseleler
Barış Süreçlerinde ve Canlandırılmasında Sivil Toplumun Rolü
Sonuç

2 Açe’de Çatışmadan Barışa Giden Yol
Evren Balta
Özgür Açe Hareketi
Çatışma ve Müzakere

3 Bir Özgür Açe Hareketi Müzakerecisinin Gözünden Barış Süreci
M. Nur Djuli

4 Bir Üçüncü Tarafın Gözünden Barış Süreci
Pieter C. Feith

5 Filipinler’de Çatışma Çözümü
Sevtap Yokuş
Tarihsel Arka Plan
Çözüm Sürecinin Seyri
Sürecin Toplumsallaştırılması
Çözümde Üçüncü Tarafların Rolü
Temel Yasa Hazırlığı
Özerklik Doğrultusunda Dönüşüm Çalışmaları
Sonuç

6 Filipinli Bir Müzakerecinin Gözünden Barış Süreci
Miriam Coronel Ferrer

7 Bir MILF Müzakerecisinin Gözünden Barış Süreci
Mohagher Iqbal

8 Moro Barış Süreci ve STK’ların Rolü: İHH’nın İnsani Diplomasi Tecrübesi
Hüseyin Oruç
Giriş
İHH’nın Bölgeyle İlişkisi
TPMT ve STK’ların Artan Rolü
İnsani Diplomasi
Moro Barışında STK Perspektifi
Sonuç

9 Kolombiya Barış Süreci
Çerağ Esra Çuhadar

10 Barış Süreçlerini Canlandırmak: Kolombiya ve Başka Yerlerden Çıkarılacak Dersler
Kristian Herbolzheimer
Giriş
Çatışmaların Sona Erdirilmesi
Oyunu Değiştirebilenler
Kötü Haber
Barış Süreçlerinin Kalitesini İyileştirmek
Filipinler’deki Yenilikler
Kolombiya’daki Yenilikler
Bekleyen Güçlükler

11 Bir Hükümet Temsilcisinin Gözünden Kolombiya Barış Süreci
Catalina Diaz

12 Diasporadaki Kolombiyalı Kadınların
Hakikat, Hafıza ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu
Helga Flamtermesky
Hakikat Komisyonu’nun Kökenleri
Metodoloji
Faaliyetler ve Temel Kazanımlar
İleriye Bakmak

13 Kolombiya’daki Referandumda Ters Giden Neydi?
Quintin Oliver

14 Barış ve Siyasi Geçiş Dönemi Müzakerelerinde Kapsayıcı Yaklaşımların Uygulamaları ve Sonuçları
Ç. Esra Çuhadar - Thania Paffenholz
Giriş
Yöntem
Müzakere Süreçlerinde Kapsayıcı Uygulamalara İlişkin Sonuçlar
Kaliteli Bir Kapsayıcı Müzakere Sürecini Destekleyici ve Engelleyici Faktörler
Süreç Tasarımına İlişkin Unsurlar
Yapısal Bağlama İlişkin Unsurlar
Sonuç

15 Barış Süreçlerinde Şiddetin Rolü
Roger Mac Ginty

16 Açmazlar ve Barış Süreçleri
Neophytos Loizides

17 Başarısız Çözüm Süreci (2013-2015) ve Kürt Çatışmasında Müzakereye Dönüşün İmkânları
Cuma Çiçek
Giriş
Kürt Çatışmasında Uzlaşı Arayışları: Kısa Bir Tarihçe
Çözüm Süreci (2013-2015): Başarısızlığı Anlamak
Çözüm Sürecinin Özgünlükleri
Ana Çatışma Konuları
Başarısızlığa Neden Olan Faktörler
1. Sınırötesi ve Uluslararası Dinamikler ve Yeni Jeopolitik Denklem
2. Güvenlik İkilemi ve Var Olma Krizi
3. Çözüm Süreci’nin Sorunlu Kurumsal Mimarisi
4. Üçüncü Tarafların Rolü
5. Politik Gündemler Arasındaki Derin Uçurum
6. AK Parti’nin Sınırları: Alla Turca Çözüm Süreci
7. Ana Akım Kürt Hareketinin Sınırları
8. Kürt Siyasetinin Dönüşüm Sorunları
Çözüm Sürecinden Bugüne: Yeni Çatışma Süreci
Diyalog ve Müzakereye Dönüşün İmkânları
Sonuç

PANEL Türkiye İçin Dersler Moderatör: Pınar Uyan Semerci

Dizin

Bülten Üyeliği
E-posta adresi: