Close
Çocuk ve Ergenler İçin Çağdaş Psikodinamik Psikoterapi: Öznelliklerarasılık ile Sinirbilimi Bütünleştirmek resmi
Kargo

Çocuk ve Ergenler İçin Çağdaş Psikodinamik Psikoterapi: Öznelliklerarasılık ile Sinirbilimi Bütünleştirmek

ISBN/SKU: 978-605-399-497-8

Fiyat: 62,00 TL
Fiyatınız: 46,50 TL
İndirim: % 25
:


Yazarlar, bir anlamda psikanalizin son 30 yılına damgasını vurmuş olan ilişkisel devrimi, çocuk ve ergen psikoterapisi alanına tercüme ediyorlar. Bunu yaparken, sinirbilim, gelişim psikolojisi, sosyal ve bilişsel psikoloji, bağlanma ve mizaç kuramlarının kazanımlarını da genel ilişkisel psikanalitik çerçevelerinin içine alıp bütünleştiriyorlar.

Murat Paker

 

Bu kitap Çocuk ve Ergen ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara Freud’dan bu yana kullanılan psikoterapi tekniklerinin yanı sıra günümüzün araştırmalarla desteklenmiş bilgilerini çok kapsamlı olarak sunmaktadır. Delgado, Strawn ve Pedapati klinik formülasyon ve psikoterapide sadece psikoloji değil biyolojik ve sosyal etmenleri de dikkate almanın önemini vurgulamakta, bir-kişilik geleneksel psikolojiyle iki-kişilik ilişkisel psikoloji arasındaki farkları çok detaylı bir biçimde tartışmaktadır. Kitabın bütüncül ve modern teorileri dikkate alan yaklaşımı uzmanların çok sıklıkla başvurabileceği değerli bir eser olmasını sağlamaktadır.

Elif Akdağ Göçek

 

 Çağdaş psikodinamik teori, çocuk ve ergenlerde gelişimsel psikopatoloji anlayışımızı derinden değiştirmektedir. Ancak bu teorinin yetişkin psikoterapisi üzerindeki etkilerine dair çok şey yazılmış olmasına karşın, çocuk ve ergen psikoterapisine etkileri üzerinde pek durulmamıştır.

 Bu kitap, çağdaş psikodinamik teoriden köken alan yeni kavramların çocuk ve ergen psikoterapisine dair anlayış ve yaklaşımımızı gözden geçirmemizi nasıl zorunlu kıldığını açıklamaktadır. İki-kişilik ilişkisel psikodinamik teorinin yakın zamandaki katkılarını gözden geçirerek, ayrıntılı vaka örnekleri üzerinden teorinin çocuk ve ergen psikoterapisinde nasıl uygulandığını göstermektedir. Çocuk ve ergenlerle çalışan psikoterapistler ve psikoterapi öğrencileri için bu kitap hem teorik hem de pratik açıdan çok değerli bir kaynaktır.

Tablo Listesi

xxi Yazarlar

xxiii Teşekkür

xxvii Editörün Önsözü

xxxi Önsöz

xxxv Sunuş

 

1 1 Giriş

6 İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapinin Savunması: Nörogelişimsel Temellere Dayanan Bir Tedavi Yaklaşımı

7 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojiye Giriş

10 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojinin Bağlamı ve Temel Kavramlar

12 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojinin Sınırlılıkları

14 Bu Kitap Nasıl Kullanılmalı?

 

17 2 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji

18 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji

19 Çocuk ve Ergenler ile Psikanaliz ve Psikodinamik Psikoterapilerde Geleneksel Bir-Kişilik Modelin Tarihsel Arka Planı

20 Freud ve Klasik Psikanalitik Teoriler

20 Sigmund Freud (1856-1939): Dürtü Kuramı

22 Psikanalizdeki İlk Çocuk: Küçük Hans

24 İki-Kişilik İlişkisel Psikoloji Yaklaşımı: Küçük Hans

25 Freud’un Çalışma Arkadaşları

25 William Stekel (1868-1940)

26 Carl Gustav Jung (1875-1961)

26 Hermine von Hug-Hellmuth (1871-1924)

27 Berta Bornstein (1899-1971)

27 Ego Psikolojisi

27 Anna Freud (1895-1982)

29 Heinz Hartmann (1894-1970): Özerk Ego İşlevleri

30 Erik Erikson (1902-1994): Psikososyal Gelişim Teorisi

30 İki-Kişilik İlişkisel Psikoloji Yaklaşımı: Ego Psikolojisi

31 Nesne İlişkileri Kuramı

31 Melanie Klein (1882-1960)

32 Donald Winnicott (1896-1971)

34 Margaret Mahler (1897-1985)

35 Peter Blos (1904-1997): Ergenlikteki İkinci Bireyleşme Süreci

35 Çocuklarda ve Ergenlerde Kişilik Bozuklukları

35 Paulina Kernberg (1935-2006)

36 Efrain Bleiberg (1951-)

37 İki-Kişilik İlişkisel Psikoloji Yaklaşımı: Nesne İlişkileri

38 Kendilik Psikolojisi

38 Heinz Kohut (1913-1981)

38 Anna Ornstein (1927-)

39 İki-Kişilik İlişkisel Psikoloji Yaklaşımı: Kendilik Psikolojisi

40 Özet

 

45 3 Çocuk ve Ergenlerle Çalışan İlişkisel Psikoterapistler İçin İki-Kişilik İlişkisel Psikoloji

47 İki-Kişilik İlişkisel Psikoloji

47 Yeni Paradigmanın Savunması

51 Yetişkinler ile İki-Kişilik İlişkisel Psikoloji Yaklaşımının Tarihsel Arka Planı

51 Freud’a Muhalif Olan Çalışma Arkadaşları

51 Sándor Ferenczi (1873-1933)

53 William Stekel (1868-1940)

53 Ian Suttie (1898-1935)

54 İngiliz İlişkisel Akım Teorisyenleri

54 Charles Rycroft (1914-1998)

54 Jeremy Holmes (1943-)

55 Amerikalı İlişkisel Akım Teorisyenleri

55 Harry Stack Sullivan (1892-1949)

55 Jay Greenberg (1933-) ve Stephen Mitchell (1946-2000)

57 Paul Wachtel (1940-)

57 Çocuk ve Ergen Psikoterapisinde İki-Kişilik İlişkisel Psikoloji Yaklaşımının Tarihsel Arka Planı

58 Amerikalı İki-Kişilik İlişkisel Çocuk ve Ergen Psikoterapistleri

58 James Anthony (1916-)

61 Neil Altman (1946-)

62 Diğer İki-Kişilik İlişkisel Çocuk ve Ergen Psikoterapistleri

62 İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapi

63 İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapi Sürecinin Temel İlkeleri

65 İki-Kişilik İlişkisel Deneyimler Bağlamsaldır

65 Kaygıyı Tetikleyen Çevresel Gerçeklikler

67 Kaygıyı Örtük Yollarla Tetikleyen Kişilerarası Etkileşimler

69 Hasta Farkında Olmadan ve Örtük Bir BiçimdePsikoterapisti Kendisine Bağlamsal Olarak Tanıdık Gelen Bir İlişki Örüntüsüne Dahil Etmeye Çalışır

70 İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapide Belirsizlik

72 İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapistin Kaygısı

72 İki-Kişilik İlişkisel Modelin Eleştirisi

74 Özet

 

79 4 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojinin Öncüleri

79 Gelişimsel Psikoloji Alanındaki Araştırmacılar

80 René Spitz (1887-1974)

80 Robert Emde (1935-)

82 Daniel Stern (1934-2012)

83 Boston Değişim Süreci Çalışma Grubu (BDSÇG)

84 L. Alan Sroufe (1941-)

85 Edward Tronick (1942-)

87 Andrew Meltzoff (1950-)

87 Colwyn Trevarthen (1931-)

88 Peter Fonagy (1952-)

88 Gelişimsel Psikoloji Alanındaki Sentezleyici İsimler

88 Allan Schore (1943-)

89 Daniel Siegel (1957-)

90 Gelişim Teorisi ve Teorisyenleri

90 Bağlanma Kuramı

92 John Bowlby (1907-1990)

93 Mary Ainsworth (1913-1999)

93 Mary Main (1943-)

93 Lev Vygotsky (1896-1934)

94 Evlat Edinme Politikaları

94 Mizaç Teorisyenleri

95 Özet

 

99 5 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Temel Kavramlar

100 Anlam Yaratma Süreçleri

104 Duygulanımsal Uyumlanma

106 Duygusal Ulaşılabilirlik ve Sosyal Referans Alma

108 Mizaç

110 Bağlanmanın İçsel Çalışma Modelleri (BİÇM)

112 Bağlanma Örüntüleri: Güvenli, Güvensiz-İkircikli/Kaygılı, Güvensiz-Kaçıngan/Kayıtsız ve Güvensiz-Düzensiz

112 Güvenli Bağlanma

113 Güvensiz-İkircikli/Kaygılı Bağlanma

113 Güvensiz-Kaçıngan/Kayıtsız Bağlanma

114 Güvensiz-Düzensiz Bağlanma

115 Bağlanmanın Bağlamsal Doğası

117 İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapinin Temel İlkeleri: Örtük İlişkisel Bilgi ve Öznelliklerarasılık

117 Örtük İlişkisel Bilgi

119 Öznelliklerarasılık

121 Gerçek İlişki, İçinde-Bulunulan-Anlar, Şimdi-Anları ve Buluşma Anları

121 Gerçek İlişki

121 İçinde-Bulunulan-An, Şimdi-Anları ve Buluşma Anı

126 Belirsiz Niyetler ve Öngörülemezlik

127 Zihinselleştirme ve Öznelliklerarasılık

128 Onarıcı Duygusal Deneyim

129 Temel Kavramlar: İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapi Açısından Anlamları

130 Andrew: Güvenli Bağlanmış Bir Çocuk

131 İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapi Açısından Anlamları

131 Bonnie: İkircikli/Kaygılı Bağlanma Tarzına SahipBir Çocuk

132 İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapi Açısından Anlamları

133 Carlos: Kaçıngan/Kayıtsız Bağlanma Tarzına Sahip Bir Çocuk

134 İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapi Açısından Anlamları

135 Daniella: Düzensiz Bir Çevrede Büyüyen Bir Çocuk

136 İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapi Açısından Anlamları

138 Özet

 

143 6 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji Kavramlarının Çözümlemesi

146 İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapinin Tarihsel Bağlamı

148 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojinin Klinik Açıdan Önemli Kavramları: İki-Kişilik İlişkisel Perspektif

149 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Geleneksel Bilinçdışı

149 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Bilinçdışı

149 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Bilinçdışı

150 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Ruhsal Belirlemecilik

150 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Ruhsal Belirlemecilik

151 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Ruhsal Belirlemecilik

153 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Dürtü Kuramı

153 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Dürtüler

154 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Dürtüler

154 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide İd

154 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide İd

155 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide İd

155 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Ego

155 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Ego

156 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Ego

157 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Süperego

157 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Süperego

158 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Süperego

158 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Psiko-Cinsel Aşamalar

158 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Psiko-Cinsel Aşamalar

159 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Psiko-Cinsel Aşamalar

161 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Oedipus Kompleksi

161 Freud’un Oedipus Kompleksi

162 Jung’un Elektra Kompleksi

162 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Oedipus ve Elektra Kompleksleri

153 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Gizil Dönem

164 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Gizil Dönem

164 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Gizil Dönem

166 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Ergenlik

166 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Ergenlik

167 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Ergenlik

169 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Savunma Mekanizmaları

169 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Savunma Mekanizmaları

170 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Savunma Mekanizmaları

172 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Nesne ilişkileri Kuramı

172 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Nesne ilişkileri Kuramı

173 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Nesne İlişkileri Kuramı

175 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Geçiş Nesneleri

175 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Geçiş Nesneleri

176 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Geçiş Nesneleri

178 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Yaygın Olarak Atıfta Bulunulan Savunma Mekanizmalarının Bir Revizyonu: İki-Kişilik İlişkisel Görüş

178 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide İçe-Atma, Yansıtma ve Yansıtmalı Özdeşim

179 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide İçe-Atma, Yansıtma ve Yansıtmalı Özdeşim

181 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Düşlem

181 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Düşlem

182 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Düşlem

184 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Bölme

184 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Bölme

185 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Bölme

185 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Saldırganla Özdeşim

185 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Saldırganla Özdeşim

186 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Saldırganla Özdeşim

187 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Tedavinin Hedefleri

187 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Tedavinin Hedefleri

188 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Tedavinin Hedefleri

190 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Tarafsızlık İlkesi

190 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Tarafsızlık İlkesi

192 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Tarafsızlık İlkesi

193 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Aktarım

193 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Aktarım

194 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Aktarım

195 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Direnç

195 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Direnç

195 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Direnç

197 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Yorumlar

197 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Yorumlar

198 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Yorumlar

199 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Rüyalar ve Parapraksiler

199 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Rüyalar

200 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Parapraksiler (Dil Sürçmeleri)

201 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Rüyalar

204 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Parapraksiler (Dil Sürçmeleri)

205 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Karşı-Aktarım

205 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Karşı-Aktarım

206 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Karşı-Aktarım

207 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Sınırlar ve Kendini-Açma

207 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Sınırlar

208 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Kendini-Açma

209 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Sınırlar

210 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Kendini-Açma

213 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Ebeveynlerin ve Ailenin Rolü

213 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Ebeveynlerin ve Ailenin Rolü

215 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Ebeveynlerin ve Ailenin Rolü

216 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Hastanın Gündelik Yaşamı

216 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Hastanın Gündelik Yaşamı

217 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Hastanın Gündelik Yaşamı

218 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Psikofarmakoloji

218 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Psikofarmakoloji

220 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Psikofarmakoloji

221 Diğer Psikoterapi Çeşitleri

222 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Divan Kullanımı

223 Geleneksel Bir-Kişilik Psikoloji ve İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Peri Masalları

224 Geleneksel Bir-Kişilik Psikolojide Peri Masalları

225 İki-Kişilik İlişkisel Psikolojide Peri Masalları

228 Özet

 

235 7 Öznelliklerarasılığın Nörogelişimsel ve Nörofonksiyonel Temelleri

236 İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapinin Nörofonksiyonel ve Nöroyapısal Bir Çerçevede Ele Alınmasının Temeli Olarak Gelişimsel Psikoloji

237 Gelişimin Temel İlkeleri

245 İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapinin Nörobiyolojisi

245 Nörogelişime Genel Bir Bakış

246 İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapide Nöral Ağlar ve Yapılar

246 Anterior Singulat Korteks

248 Medial Prefrontal Korteks

249 Amigdala

249 Olağan Durum Ağları

251 Ayna Nöron Sistemi ve Fonksiyonel Nörofizyolojisi

253 Genetik ve İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapi

253 Nörokimya ve İki-Kişilik İlişkisel Süreçler

254 Mizacın Nöroyapısal ve Nörofonksiyonel Temelleri

255 Örtük İlişkisel Bilginin Nöral Devreleri

256 Reflektif İşlevlerin Sinirbilimi

 

263 8 Hepsinin Birleşimi: Çağdaş Değerlendirme Görüşmesi’ninDört Temel Yapı Taşı

264 Çağdaş Değerlendirme Görüşmesi’nin (ÇDG) Geleneksel Değerlendirme Görüşmesi ile Kıyaslanması

268 Çağdaş Değerlendirme Görüşmesi’ne (ÇDG) Genel Bir Bakış

270 Çağdaş Değerlendirme Görüşmesi

271 Klinisyenin Güvenli Bir Ortam Sağlaması

272 Hastaya, Ebeveynlerine veya Bakım Verenlerine Canlılıkla Yaklaşmak

273 İttifak: Karşılıklı Merak İçin Uyumluluk Düzeyi

273 Klinisyenin Açık Zihinsel Tutumu

277 Çağdaş Değerlendirme Görüşmesi’nin Dört Temel Yapı Taşı

277 Mizaç

278 Thomas ve Ark.’dan (1970) Derlenen Mizaç Özellikleri

279 Mizaç Tipleri

279 Kolay ya da Esnek Mizaç Tipi

280 Yavaş Isınan Mizaç Tipi

281 Zor ya da Alıngan Mizaç Tipi

281 Karışık Mizaç Tipi

282 Biliş

282 Bilişsel Zayıflıklar ve Öğrenme Bozuklukları

284 ÇDG’de Biliş ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi

285 Anneler Günü Sohbeti

286 Super Bowl Sohbeti

287 Görsel-Uzamsal Becerilerin Değerlendirilmesi

289 Bilişsel Esnekliğin Değerlendirilmesi (Faillik Duyumu, Zihin Kuramı)

290 Ergenlerde Bilişsel Esneklik

290 Ergenlerde Bilişsel Esnekliğin Kısaca Değerlendirilmesi

291 Okul Öncesi ve İlkokul Çağındaki Çocuklarda Bilişsel Esneklik

291 Okul Öncesi ve İlkokul Çağındaki Çocuklarda Bilişsel Esnekliğin Kısaca Değerlendirilmesi

292 Bağlanmanın İçsel Çalışma Modelleri (BİÇM)

293 Güvenli Bağlanma

294 İkircikli/Kaygılı Bağlanma

294 Kaçıngan/Kayıtsız Bağlanma

295 Düzensiz Bağlanma

296 Duygusal Ulaşılabilirlik ve Molalar

297 Hepsinin Birleşimi: Çağdaş Değerlendirme Görüşmesi’nin Dört Temel Yapı Taşı

297 Görüşmenin Başlangıcı

300 Hastanın, Ebeveynlerinin ya da Bakım Verenlerinin Dışsal Özelliklerine Dikkat Gösterme

305 Diğer Yaklaşımlar

306 Tanısal Formülasyon ve Tedavi Planı

306 Tanısal Formülasyon

308 Çocuk ve Ergen Psikiyatrı ya da Klinisyeninin Formülasyonu Paylaşması

308 Tedavinin Planlanması

308 Psikoterapiler

309 İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapi

310 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler

310 Psikoterapiye Uygunluk Kriterleri

311 Bilişsel Testlerin Uygulanması

311 Bilişsel Testlerin Uygulanmasını Gerektiren Durumlar

312 Farmakolojik Müdahaleler

312 Farmakolojik Müdahaleye Uygunluk Kriterleri

 

315 9 Çerçeveyi Belirlemek

316 Psikoterapistten Ne Beklemeli?

317 “Çerçeveyi Belirlemek”: Çağdaş Değerlendirme Görüşmesi (ÇDG)

317 İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapide “Çerçeveyi Belirlemek”

318 Tedavi İçin Onam

319 Tedavinin Hedefleri

319 Ebeveynlerle Çalışmak

320 Zaman

321 Hizmet Bedeli

323 Ödeme Yapan Üçüncü Taraflar

324 Ofis

324 Bekleme Odası

325 Gizlilik (SSTSY)

325 İletişim

326 Ofis Kuralları

327 Video Kaydı İçin Onam

328 Elektronik Aletlerin Kullanımı

328 Telepsikiyatri

328 Ev ve Okul Ziyaretleri

329 İlaç Tedavisinin Kullanılması

329 Hastalık Geçmişi

329 Özel Durumlar

331 İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapide Elçi Olarak Aileler

331 Özet

 

333 10 İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapi: Bebekler ve Okul Öncesi Çağı Çocukları

335 Bebekler ve Okul Öncesi Çağı Çocuklarıyla Psikodinamik Psikoterapi

336 Adam

336 Mevcut Hastalık Öyküsü

336 Geçmiş Sağlık Öyküsü

337 Geçmiş Aile Öyküsü

337 Adam’ın Çocuk Psikiyatrı ile İlk Randevusu

338 Öznelliklerin Karşılaşmasına İzin Vermek: Gelişimsel Süreçleri Göz Önünde Bulunduran Ruhsal Durum Taraması

339 ÇDG’nin Kullanılmasının Ardından Çağdaş Vaka Formülasyonu

341 Vakanın Geleneksel Bir-Kişilik Model Üzerinden Kavramsallaştırılması

342 Bebekler ve Okul Öncesi Çağı Çocuklarıylaİki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapi

343 Yeni İlişkisel Şemaların Birlikte Yaratılmasını Kolaylaştırıcı Eylemle-Canlandırmalar

344 Kendini-Açmaların Zamanlamasını Yapmak

345 Ebeveynlerle Öznelliklerarası Bir Şekilde Çalışmak

345 Gitmesine İzin Verme

346 İzlem

347 İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapideki İkilemler

 

351 11 İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapi: İlkokul Çağı Çocukluğu

352 İlkokul Çağındaki Çocuklarla Psikodinamik Psikoterapi

353 Heather

353 Mevcut Hastalık Öyküsü

354 Geçmiş ve Aile Öyküsü

355 Vakanın Geleneksel Bir-Kişilik Model Üzerinden Kavramsallaştırılması

357 İlkokul Çağındaki Çocuklarla İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapi

357 Öznelliklerin Karşılaşmasına İzin Vermek

359 Yeni İlişkisel Şemaların Birlikte Yaratılmasını Kolaylaştırıcı Eylemle-Canlandırmalar

361 Aynı Seansın İlerleyen Zamanlarında

363 İki Ay Sonra

363 Kendini-Açmaları Zamanlamak

364 Ebeveynlerle Öznelliklerarası Şekilde Çalışmak

366 Gitmesine İzin Verme

366 Son Seans

367 Özet

 

369 12 İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapi: Ortaokul Çağı Gençliği

370 Ortaokul Çağı Gençliğiyle Psikodinamik Psikoterapi

371 Charlie

371 Mevcut Hastalık Öyküsü

371 Geçmiş Öyküsü

372 Vakanın Geleneksel Bir-Kişilik Model Üzerinden Kavramsallaştırılması

374 Ortaokul Çağı Gençliğiyle İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapi

374 Öznelliklerin Karşılaşmasına İzin Vermek

375 Yeni İlişkisel Şemaların Birlikte Yaratılmasını Kolaylaştırıcı Eylemle-Canlandırmalar

377 Sonraki Seans

378 Kendini-Açmaları Zamanlamak

380 Geleneksel Bir-Kişilik Model

380 Ebeveynlerle Öznelliklerarası Olarak Çalışmak

383 Haftalar Sonra İzleyen Seans

384 İki Ay Sonra

386 Gitmesine İzin Verme

388 İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapideki İkilemler

 

391 13 İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapi: Lise Çağındaki Ergenler

392 Lise Çağındaki Ergenlerle Psikodinamik Psikoterapi

303 Michelle

393 Mevcut Hastalık Öyküsü

393 Geçmiş ve Aile Öyküsü

395 Vakanın Geleneksel Bir-Kişilik Model Üzerinden Kavramsallaştırılması

396 Lise Çağındaki Ergenlerle İki-Kişilik İlişkisel Psikodinamik Psikoterapi

397 Öznelliklerin Karşılaşmasına İzin Vermek

401 Yeni İlişkisel Şemaların Birlikte Yaratılmasını Kolaylaştırıcı Eylemle-Canlandırmalar

406 Aynı Seansa Dönüş

408 Seansta Daha Sonra

409 Tedavide Daha Sonraki Seans

409 Kendini-Açmaları Zamanlamak

410 Ebeveynlerle Öznelliklerarası Olarak Çalışmak

412 Gitmesine İzin Verme

413 Dipnot

413 Özet

 

415 14 Süpervizyon

416 Psikoterapinin Tarihsel Zemini ve Temel Psikoterapi Yeterlikleri

418 Temel Bir Yeterlik Olarak Psikoterapi Süpervizyonu

419 Süpervizör Olmak

419 Süpervizyon: Geleneksel Bir-Kişilik Bir Modelden İki-Kişilik İlişkisel Bir Modele

420 Geleneksel Bir-Kişilik Bir Modelde Süpervizyon

420 Geleneksel Bir-Kişilik Yaklaşım Süpervizyonuna Yöneltilen Eleştiriler

421 İki-Kişilik İlişkisel Model ve Süpervizyonla İlişkisi

423 İki-Kişilik İlişkisel Süpervizör

424 İlişkisel Süpervizör İçin Hedefler

425 İki-Kişilik İlişkisel Bir Süpervizyon Yaklaşımının Sınırları

425 İki-Kişilik İlişkisel Süpervizyonda Vaka Kavramsallaştırması

429 İki-Kişilik İlişkisel Süpervizyonda Süpervizyon Alan Kişi

430 İki-Kişilik İlişkisel Süpervizyonda Öznelliklerarasılığı Kullanmak

433 Süpervizyonda Yalan Söyleme: İki-Kişilik İlişkisel Bir Yaklaşım

434 Süpervizyonda Kendiliğindenlik

436 Süpervizyonda Video Kayıtlarının Kullanımı

438 İki-Kişilik İlişkisel Psikoterapi Süpervizyonu Üzerine Son Düşünceler

 

443 Ekler

445 Ek A: GelişimselKilometre Taşları

459 Ek B: Çağdaş Değerlendirme Görüşmesi Vaka Formülasyon Aracı

461 Türkçe-İngilizce Sözlük

465 İngilizce-Türkçe Sözlük

469 İsim Dizini

473 Genel Dizin

Sergio V. Delgado

Dr. Delgado, Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi’nde ve Cincinnati Üniversitesi’nde Psikiyatri, Pediatri ve Psikanaliz profesörüdür. Nuevo Leon Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Karl Menninger Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri ve Çocuk Psikiyatrisi programları mezunudur. Aynı zamanda, eğitimini Topeka Psikanaliz Enstitüsü’nde yetişkin ve çocuk psikanalizinde eğitim ve süpervizyon analisti olarak tamamlamıştır. Dr. Delgado, halen Cincinnati Psikanaliz Enstitüsü’nde yetişkin ve çocuk eğitim ve süpervizyon analistidir. Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Servisi Polikliniği’nde Tıp Direktörü olarak görev yapmaktadır. Dr. Delgado, Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Akademisi psikoterapi komitesinin eş başkanlığını yürütmektedir. Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Akademisi’nin Cincinnati-Dayton Bölgesel Konseyi başkanıdır. Ayrıca, Amerikan Psikiyatri ve Nöroloji Kurulu’nda Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Sözel Kurul Denetmenliği görevini sürdürmektedir. Dr. Delgado, çocuk ve ergen psikiyatrisi eğitim programlarında Psikoterapi Direktörü’dür ve aktif olarak eğitim vermektedir. Eğitmen ve süpervizör olarak faydalı ve öğretici tarzı nedeniyle çok sayıda eğitim ödülüne layık görülmüştür. Dr. Delgado, zor psikiyatri vakalarının süpervizyonu ve konsültasyonunda aranılan bir isimdir. Hastaların tedavisinde bireysel psikoterapi, aile psikoterapisi ve psikofarmakolojik müdahalelerin bütünleştirilmesinin güçlü bir savunucusudur. Dr. Delgado, öğrenme bozukluklarının tanı ve tedavisi, ergenlerde psikolojik gelişim ve öznelliklerarası tabanlı müdahaleler ve gençlerle yapılan çalışmalarda psikofarmakolojik ve psikoterapötik tedavilerin bütünleştirilmesi konularında birçok makale ve kitap bölümünün yazarıdır. Dr. Delgado, ileri ilişkisel psikoterapi programının
[relational advanced psychotherapy program - RAPP) kurucusu ve direktörüdür.



Jeffrey R. Strawn

Dr. Strawn, lisans eğitimini Kentucky Üniversitesi biyoloji bölümünde almış ve genel psikiyatri uzmanlığını Cincinnati Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Genel psikiyatri uzmanlığının ardından, Cincinnatti Çocuk Hastanesi’nde çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında ihtisas yapmıştır. Dr. Strawn, günümüzde, Cincinnati Üniversitesi ve Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi’nde psikiyatri ve pediatri alanlarında yardımcı doçent doktor olarak görev almaktadır ve Cincinnati Üniversitesi Pediatrik Kaygı Bozuklukları Kliniği’nin direktörüdür. Klinik çalışmalarında çocuk ve ergenlerde görülen kaygı bozukluklarının psikofarmakolojik ve psikoterapötik tedavilerine odaklanmanın yanı sıra fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme yöntemiyle bu bozuklukların altında yatan nöral devreleri ortaya çıkartmak amacıyla araştırmalar yürütmektedir. Bunlara ek olarak, duygudurum ve kaygı bozukluklarına sahip gençler için geliştirilen yenilikçi tedavi yöntemlerinin test edilmesi alanında aktif olarak çalışmaktadır. Dr. Strawn, 75’in üzerinde makale ve kitap bölümü yazmış ve yaptığı araştırmalar, Amerikan Psikiyatri Birliği ve Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Akademisi’ni de içerisine alan çeşitli örgütler tarafından tanınmıştır. Öğretmeyi sever ve Cincinnati Üniversitesi ve Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi’nde tıp öğrencilerine, genel psikiyatri uzmanlığını alan öğrencilere ve çocuk ve ergen psikiyatrisi ihtisası yapan doktorlara, yetişkin ve pediatrik kaygı bozukluklarının tedavisi ile ergen psikoterapisi konularının öğretilmesine aktif olarak katkı sağlamaktadır.



Ernest V. Pedapati

Dr. Pedapati, Cincinnati Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalışmakta, ayrıca Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi’nde psikiyatri, nöroloji ve pediatri alanlarında görev almaktadır. Tıp eğitimini Massachusetts Üniversitesi’nde tamamlamıştır. “Triple Board [Üçlü Uzmanlık]” olarak adlandırılan ihtisasını, pediatri, yetişkin psikiyatrisi ve çocuk ve ergen psikiyatrisi alanlarında bütünleşik bir uzmanlık eğitimi sunan Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi’nde tamamlamıştır. Amerikan Pediatri Komisyonu tarafından onaylı çocuk psikiyatristidir. Dr. Pedapati, otizm ve gelişim bozuklukları konularında yoğun olarak hem klinik hem de deneysel çalışmalar yürütmektedir. Mesleğe başlangıç aşamasındaki hekim biliminsanlarının kariyer gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan kurumsal Proctor Bursu’nu almaya hak kazanmıştır. Halen Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi Gelişimsel ve Davranışsal Pediatri Departmanı’nda çocuk psikiyatrisi alanında danışman olarak görev yapmaktadır. Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi Otizm Araştırma Grubu’nun üyesidir. Sosyal bozukluklar ve tekrarlayıcı davranışlar sergileyen çocuklar ile klinik çalışmalar ve temel psikoloji araştırmaları yürütmektedir. Ayrıca, transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) yöntemini kullanarak nöropsikiyatrik rahatsızlıkların nörofizyolojisi üzerine çalışan disiplinlerarası bir araştırma grubuna dahildir.



Bülten Üyeliği
E-posta adresi: