Close
Yıkım, Yeniden Yaratım ve Cinsellikler - Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2017 resmi
Kargo

Yıkım, Yeniden Yaratım ve Cinsellikler - Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2017

ISBN/SKU: 978-605-399-493-0

Fiyat: 32,00 TL
Fiyatınız: 24,00 TL
İndirim: % 25
:


Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2017 derlemesi Yıkım, Yeniden Yaratım ve Cinsellikler başlığını taşıyor. The International Journal of Psychoanalysis (IJP) makalelerden derlenen seçkiyi, geçen yıl yayımladığımız “Ölüm Dürtüsü” başlıklı 2016 derlemesindeki tartışmaların bir devamı olarak da okuyabilirsiniz. Bu defa yıkıcı ve saldırgan dürtülerin akıbetini, yıkıcılığın yaratıma dönüştüğü yaratıcı ruhsal hamleyi ele alan metinlerle konunun farklı yönleri ele alınıyor ve genişletiliyor. “Yüceltme” kavramı üzerine kapsamlı bir çalışma yaratıcılık konusundaki çağdaş görüşleri toparlarken psikanalizde son yıllarda gölgede kalan yüceltmeyi de yeni bir gözle değerlendiriyor. Derlemede eşcinselliği mercek altına alan ve psikanalizin bu konuda fazla bilinmeyen değişik bakış açılarını gündeme getiren makaleler de var. Her yıl olduğu gibi bu yıl da seçkide klinik örneklerin işlendiği makalelere ve psikanalitik sinema eleştirisine yer verildi. Mülteci sorununa ilişkin uzun soluklu bir psikanaliz araştırmasının sonuçlarını aktaran makale ise mülteciler konusunda saha çalışması yapanların ve akademisyenlerin ilgisin çekecek ufuk açıcı veriler getiriyor.

 

Psikanaliz alanının dünya çapında en köklü ve en kapsamlı hakemli bilimsel dergisi olan The International Journal of Psychoanalysis (IJP) 1920’de Sigmund Freud’un teşvikiyle Ernest Jones tarafından kuruldu. IJP’nin geçmiş bir yıl içinde çıkmış makalelerinden derlenen Uluslararası Psikanaliz Yıllığı uluslararası psikanaliz camiasında yürütülen güncel tartışmaları, çağdaş klinik deneyimi, kuramsal ve teknik birikimi okurlara Türkçe olarak ulaştırmayı amaçlıyor. Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, psikanalist Nilüfer Erdem editörlüğünde, Psike İstanbul üyesi psikanalistler ve analist adaylarından oluşan yayın kurulu tarafından hazırlanıyor. 

vii Yazarlar ve Yayın Kurulu

  xiii  Sunuş

          Nilüfer Erdem

     1    1  Yıkıcılığın Yeniden Değerlendirilmesi:
                    Winnicott’un “Nesne Kullanımı ve Özdeşleşmeler Yoluyla
                    İlişki Kurma” Makalesi Üzerine

                    Thomas H. Ogden

   25    2  Yüceltme Üzerine

                    Giuseppe Civitarese

   55    3  Çağdaş Sohbetler: Kimeraların Kolları

                    Béatrice Ithier

   91    4  Çağdaş Sohbetler: Canavarlar, Düşler ve Delilik:
                    “Kimeraların Kolları” Üzerine Yorum

                    Bruce Reis

105    5  Çağdaş Sohbetler: Béatrice Ithier’nin “Kimeraların Kolları”
                    Makalesi Üzerine Bir Yorum

                    Jan Abram

121    6  Biokülarite, Psikanalistin İşleyen Zihni

                    Dana Birksted-Breen

141    7  Olumsuz Varsanılar, Rüyalar ve Varsanılar:
                    Çerçeveleyen Yapı ve Analitik Ortamdaki Temsili

                    Rosine Jozef Perelberg

161    8  Eşcinsellik Konusu Üzerine: Freud Ne Demişti?

                    Sara Flanders - François Ladame - Anders Carlsberg

                    Petra Heymanns - Despina Nazıri - Denny Panıtz

185    9  Meltzer’in Cinselliğe Yaklaşımı Üzerine Kısa Bir Yorum

                    Margaret Rustin

189  10  Arşiv Çalışmaları: Donald Meltzer’in Cinsellik Üzerine
                    Yayımlanmamış Taslak Makalesi

209  11  Psikanalizin Güncel Mülteci Krizine Katkısı Ne Olabilir?

                    ADIM ADIM’dan Ön Bildiriler: Bir “Ön Kabul Kampındaki”
                    Mültecileri Destekleyen Psikanalitik Bir Pilot Proje ve
                    Travma Yaşayan Mültecilere Kriz Müdahaleleri

                    Marianne Leuzinger-Bohleber - Constanze Rickmeyer

                    Mariam Tahiri - Nora Hettich - Tamara Fischmann

231  12  Ida’nın Hikâyesi: Yas Değil Selamete Ererek Kurtuluş

                    Maciej Musiał

 

245  Özgün Makalelerini The International Journal
        of Psychoanalysis
’e (Uluslararası Psikanaliz Dergisi)
        Göndermek İsteyenlere Yönergeler

249  The International Journal of Psychoanalysis (IJP)
        2016 Sayıları Dizini

259  Özel Adlar Dizini

263  Kavramlar Dizini

Bülten Üyeliği
E-posta adresi: