Close
Kitleleri Yeniden Düşünmek: Hukuk, Şiddet ve Demokrasi resmi
Kargo

Kitleleri Yeniden Düşünmek: Hukuk, Şiddet ve Demokrasi

ISBN/SKU: 978-605-399-465-7

Fiyat: 25,00 TL
Fiyatınız: 18,75 TL
İndirim: % 25
:


Tarih ve sosyolojinin kitleler ve onun kavramsal bir araç olarak kullanımı üzerine formüle ettiği tanımlar ve açıklamalar her tarihsel dönemde farklılaşarak değişmektedir. “Kavramsal bir araç” olarak kitleler, kimi zaman faşizmi, kimi zaman bir isyanı ya da yüceltilen bir devrimi temsil etti. Son zamanlarda ise bu işlev yerini sermayeye karşı gösterilere, düzene karşı ayaklanmalara, muhalif eylemlere ya da “düzene uygun” gösterilere bıraktı. Kitleler, kalabalıklar her tarihsel dönemde yorumlayanların gözünde koşullara uygun olarak ya yüceltildi ya da aşağılandı.

Kitleleri Yeniden Düşünmek - Şiddet, Hukuk ve Demokrasi adlı bu çalışma, aynı adla düzenlenmiş olan konferansa sunulan bildirilerden oluşuyor. Konferansın ve kitabın amacı; kitlelerin, kalabalıkların her dönemde farklı olan görünümlerini, bunların iç dinamiklerini, dayandıkları değişken toplumsal koşulları da gözeterek yeni baştan düşünmek biçiminde özetlenebilir.

Kendi alanlarında uzman olan yazarların bir bölümü makalelerinde, kalabalıkların tanımlanması ve buna bağlı olarak kitle/kalabalık kuramının işlevi üzerine yorumlar yaparken; bir bölümü de kalabalıkların biçimlenmiş, belirli tiplerine, linç kalabalıklarına ve terörist topluluklara ilişkin analizlerde bulunmaktadır.  Diğer yandan kitlelerin direniş felsefesini farklı yorumlarla ele alan Costas Douzinas gibi düşünürler de,  kanun ile toplumsal düzen arasındaki farkın kapandığını, kitlelerin direnişinin hukuk politikası üzerinde yaratmış olduğu etkilerin dönüştürücü yanını incelerken, “hayatın yaşanılamaz ve itaatin katlanılamaz” olduğu noktada kalabalığın adeta bir siyasi aktör olarak büyüyüp, yeni tip bir politik aktivizm yarattığını öne sürer.

Yayınevi olarak, Zeynep Koçak’ın derlediği bu önemli çalışma, kitleleri anlamak için yeniden düşünme çabası içinde olan tüm okurlar için önemli bir başvuru kitabı olacağına inanıyoruz.

 

ZEYNEP KOÇAK MALCOLM BULL RAINER MARIA KIESOW WILLIAM T. MAZZARELLA COSTAS DOUZINAS CHRISTIAN BORCH STEFAN JONSSON WARREN BRECKMAN MANFRED BERG TANIL BORA

 

 

 

 

Derleyen ve Yazarlar

Önsöz
Zeynep Koçak
Çokluk, Halk, Kalabalık, Kitle
Hangi Kalabalık?
Kalabalık, Kişiler, Sesler ve Alanlar
Linç Kalabalığı

BİRİNCİ BÖLÜM
1 Çokluğun Sınırları
Malcolm Bull
Halka Karşı Çokluk
Halk ya da Hizip
Res Publica Res Populi
Birlik
Akıl
Yarar
Görünmez El
Genel Zekâ Genel İradeye Karşı

2 Biz Halkız ve Hiçbir Yasa Olmasın İstiyoruz
Rainer Maria Kiesow

3 Totaliter Gözyaşları: Kalabalık Gerçekten Göründüğü Gibi mi?
William Mazzarella
Gerçekten Göründüğü Gibi mi?
Hamburgerle Ödeme
QiPool
İç Şüpheci, Dövülmüş Köpek
Düşük Bütçeli Kötü Film
Korkunç Büyüme
Doğal Tarih Olarak Politika
O Halde Gerçekten Üzüldüler mi?

4 Felsefe ve Direniş
Costas Douzinas
Postfordist Kapitalizm
Biyopolitik Kapitalizm
Biyopolitik Hukuk

5 Kalabalıklar ve Demokrasi: Kalabalıkların Siyaseti Üzerine Post-Liberal Düşünceler
Christian Borch
Kalabalıkların Siyaseti
Kalabalıkların Rasyonel Bireyci Kavrayışları
Kalabalıkların Post-Liberal bir Kavrayışına Doğru
Sonuç

6 Kalabalıklar ve Demokrasi: Devrim ve Faşizm Arasında Kitle Fikri ve İmgesi
Stefan Jonsson

7 Kalabalıkların Sesi Duyulur mu? “Wall Street’i İşgal Et”, Kendiliğinden Örgütlenme ve Doğrudan Demokrasi
Warren Breckman

İKİNCİ BÖLÜM
8 Linç: Küresel Bir Bakış Açısıyla, Amerika’nın “Ulusal Suçu”
Manfred Berg

9 6/7 Eylül Linci: “Ehliyetsizlik” Eseri mi;
“Muhteşem Bir Örgütlenme” mi?
Tanıl Bora

Sonsöz
Marjinal Bir Hukuk Terimi: Linç
Zeynep Koçak
Linçin Tanımı
Modern Hukukun Çatlağı
Hukukun Yetersizliği mi, Hukukun Koruması mı?
Sonuç: Sonuçsuz Bir İkilem

Dizin

Bülten Üyeliği
E-posta adresi: