Close
Siyasi Kültür Okumaları resmi
Kargo

Siyasi Kültür Okumaları

ISBN/SKU: 978-605-399-466-4

Fiyat: 20,00 TL
Fiyatınız: 15,00 TL
İndirim: % 25
:


Her toplumsal düzen beraberinde bu düzene uygun olarak biçimlenmiş bir siyasal kültürü de yansıtır. Bu kültür ise toplumsal yapı ve siyasal düzenle uyum içinde şekillenip, bu yapının tüm özelliklerini içinde barındırır. Bununla birlikte, bu kültürel yapıları ele alıp, incelerken örnek olarak aldığımız toplumsal yapının çerçevesine atfettiğimiz işlevler nedeniyle farklı sonuçlara ulaşabilir, değişik modeller tanımlayabiliriz. Bu nedenle siyasal kültür tahlillerinde her zaman tartışmaya açık, bilimsel anlamda “kuşku”ya fırsat tanıyan yöntemlerle hareket etmek en doğru yollardan biridir.

Prof. Dr. Cemil Oktay’ın Siyasi Kültür Okumaları adlı bu kitabında yeralan metinler, yazarın özellikle çok önem verdiği Türk siyasi kültürünün tarihî kökenleri üzerine görüşlerini içeriyor. Oktay, bu çalışmadaki görüşlerinin tartışmaya açık olmasına çok önem verirken, okurlara soru sordurmayan, onların eleştirilerine kapalı olan görüşlerin, her zaman eksik kalacağının üstüne basıyor.

Cemil Oktay, çok farklı siyasal kültür örneklerini yorumlarken geniş bir tarihsel dönemin çizdiği çerçeve içinde siyasi kültürümüzün oluşumunda etken olmuş metinler üzerinde yorumlar yapıyor. Bunu yaparken de incelediği metinler arasında birbirine gönderme yaparak, siyasi kültür ekseni etrafında odaklanan gözlemleri ve ortak tespitleri biraraya getiriyor.

Kitapta, Siyasetname ve Adaletnamelerden başlayarak Osmanlı siyasi düşüncesi üzerine yorumlara; Tursun Bey’in siyaset tanımından Kanun-Esasî tahlillerine, yargı bağımsızlığına, kuvvetler ayrılığına, aydınlar ve halk üzerine yapılmış denemelere kadar uzanan yorumları bu anlamda siyasal kültürümüze katkı olarak görüyor ve bu okumaların zihin dünyamızda yeni tartışmalar yaratacağına inanıyoruz.

Takdim

1 Osmanlı Siyasi Düşüncesinde Çark-ı Felek (La Fortuna) Anlayışı

2 “Hum” Zamiri’nin Serencamı: Kanun-u Esasî’nin İlanına Muhalefet Üzerine Bir İnceleme
   Giriş
   “Hum” ve İktidar
   “Kitap” ve Olaylar
   “Âlem-i Medeniyetin Terakkiyat-ı Hazırası”
   “Tarafgiran” ve “Hilâfgiran” Karşı Karşıya!..
   Sonuç Yerine: Arkadi Vapuru İstim Üstünde!..

3 “...Ve Bunun Gibi Tedbîre Siyaset Dirler”: Tursun Bey’in Siyaset Tanımı Üzerine Notlar

4 “Nâs ile İstinas Alâmet-i İflâs”: Aydın-Halk İlişkileri Üzerine Bir Deneme

5 “Âlem-i Medeniyetin Terakkiyat-ı Hazırası”

6 Yargı Bağımsızlığı ve Siyasi Kültür
   Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Anlamı: Çoğulcu Toplum ve Bağımsız Yargı
   Türkiye’nin Siyasi Gelişmesinde Çoğulculuk ve Bağımsız Yargı

7 Bizans Siyasi İdeolojisinden Osmanlı Siyasi İdeolojisine

8 Liberal Siyasi Düzenler Hakkında Notlar

9 Likya Federasyonu’nun Siyasi Kültür Temelleri

10 “Tahammül Edilebilir Yasalar” ve Çoğulcu Demokrasi

11 Aydınlar da Değnek Üzerinden Atlar...

Bu Kitapta Yeralan Makalelerin Yayınlandığı Kaynaklar

Dizin

Cemil Oktay

1944'te Çanakkale'de doğan Prof. Dr. Cemil Oktay, orta öğrenimini Çanakkale Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1966'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Doktora öğrenimini Fransa'da Université de Droit, d'Economie et de Sciences Sociales de Paris II'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ile Siyasal Bilgiler fakültelerinde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Paris Nanterre Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi'nden emekliye ayrıldı. Halen Yeditepe Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde görevli olan Oktay'ın başlıca kitapları şunlardır: Siyasal Sistem ve Bürokrasi (Birinci Baskı, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1983; İkinci Baskı, Der Yayınları, 1997), Siyaset Yazıları (Der Yayınları, 1998), Hum Zamirinin Serencamı (Bağlam Yayınları, 1991), Siyaset Bilimi İncelemeler (Alfa Yayınları, 2003; Beşinci Baskı, 2011). Ayrıca Türkçe ve Fransızca makaleleri, kitap bölümleri, çevirileri bulunmaktadır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: