Close
Avrupa Birliği, Almanya ve Türkiye: İlişkilerde Temel Değerler ve Dönüşen Stratejiler resmi
Kargo

Avrupa Birliği, Almanya ve Türkiye: İlişkilerde Temel Değerler ve Dönüşen Stratejiler


Fiyat: 14,00 TL
Fiyatınız: 10,50 TL
İndirim: % 25
:


Son dönemlerde yaşanan bölgesel ve küresel krizlerle birlikte AB içerisinde lider ülke haline gelen ve bu krizleri yönetmek durumunda kalan Almanya ile Türkiye arasında 2016 yılında çok sayıda üst düzey görüşme gerçekleşti. Avro krizi, Arap dünyasında yaşanan halk hareketleri ve mülteci krizi gibi uluslararası çapta önemli değişimlere neden olan olaylar, Almanya, AB ve Türkiye ilişkilerinde de yeni bir döneme girilmesine yol açtı.

Türkiye ve AB arasındaki ilişkiler büyük krizlerle devam etmektedir. Avrupa’da artan milliyetçilik ve yabancı düşmanlığı, Avro krizinin yarattığı ekonomik çıkmazlar gibi sorunlar AB’nin kendi içerisinde yaşadığı sorunlara yoğunlaşmasına neden oldu. Üye devletler dış politika, genişleme ve güvenlik politikası gibi alanlarda ortak hareket etme yeteneklerini yitirdi. Türkiye açısından ise, AB yolunda reformlar askıya alındı ve iç politikada yaşanan kutuplaşmalar güçlendi.

AB’nin ekonomik ve siyasi anlamda en önemli ülkesi olan Almanya’nın Türkiye’ye karşı tutumu, AB’nin Türkiye’nin üyeliğine yaklaşımında ve mülteci krizinin çözülmesinde temel rol oynamaktadır. Almanya, son dönemdeki gelişmeler ve AB içerisinde artan gücü nedeniyle Türkiye’nin AB üyeliği konusunda da sözü en çok geçen ülke konumundadır. Can Büyükbay bu çalışmasında, Türkiye-Almanya ilikilerini ve Almanya’nın hem genel hem de Türkiye’ye yönelik dış politikasını inceleyerek işbirliği olasılıklarını tartışmaya açmaktadır. Aynı zamanda Almanya’nın AB içerisindeki liderliğini de incelerken, iç politika dinamiklerini ele alarak analizi çok boyutlu hale getirmekte; Türkiye, AB ve Almanya arasındaki çok boyutlu ilişkilerin değişen dinamiklerini analiz etmekte ve güncel durumu değerlendirmektedir.

Avrupa Birliği, Almanya ve Türkiye adlı bu çalışmanın, Türkiye’de sivil toplumun, akademik ve siyasi çevrelerin Almanya’nın güncel tutumunu daha iyi kavramasına yardımcı olacağına inanıyoruz.

Kısaltmalar
Önsöz
Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Almanya ve Türkiye: İlişkilerin Farklı Boyutları
Almanya-Türkiye İlişkilerinin Genel Hatları
Türkiye’nin Yeni Diaspora Politikası
2013 Almanya Federal Seçimleri ve İlişkilere Etkisi
Jan Böhmermann Olayı
Ermeni Tasarısı ve Gerilen İlişkiler
İlişkilerde AB Boyutu: Baskın Anlatılar ve Dönemsel Değişimleri
Jeostrateji, Kimlik, Siyasi ve Ekonomi Anlatıları
Jeostratejik ve Ekonomik Anlatıların Başlangıcı
Siyasi Anlatının Gelişmesi ve Almanya’nın Perspektifi
AB’nin Doğu Avrupa’ya Yönelimi ve Türkiye’nin Başvurusunun Reddi
Kimlik Anlatısının Olumlu Dönüşümü ve Siyasi Anlatının Ön Plana Çıkışı
Krizlerle Birlikte Ekonomik ve Jeostratejik Anlatıların Yükselişi
Avro Krizi ve Ekonomik Anlatının Yükselişi
Mülteci Krizinin Etkileri ve Jeostratejik Anlatının Yükselişi

İKİNCİ BÖLÜM Almanya’nın AB İçerisinde Liderlik Rolü ve Dış Politika Yönelimleri
Almanya Dış Politikasının Temel Eğilimleri
Almanya Dış Politikasında Aktörler
Uluslararası Krizler ve Almanya’nın Dış Politikasına Yönelik Tartışmalar
Almanya’nın AB’deki Liderlik Türleri
Almanya’nın Liderliğine Yönelik Eleştiriler
Uluslararası Krizler ve Almanya: Örnek Vakalar
Almanya ve Libya Krizi
Rusya’yla İlişkiler: Doğu Politikasında Süreklilik mi Değişim mi?
Almanya ve Ukrayna-Rusya Krizi
Aktörler ve Doğu Politikasında Denge Bulma Çabaları
AB Kurumları ve Almanya: Dış Politikada İşbirliği
Almanya ve AB’nin Güvenlik ve Savunma Politikası’nda Yeni Gelişmeler
Almanya ve OGSP’nin Zayıflaması
Almanya ve Avrupa Komşuluk Politikası
Almanya ve ABD: Avrupa’nın Güvenliği

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Almanya, AB ve Türkiye: Güncel Tartışmalar
Suriye İç Savaşı, Mülteci Krizi ve Göç
Mülteci Krizi Sonrası Stratejik Yakınlaşma
Anlaşmaya Teorik Bir Bakış
Mülteci Krizi Çerçevesinde Tartışmalar
Brexit ve İlişkilere Olası Etkisi

SONUÇ YERİNE İlişkilerin Geleceği

Kaynakça
Dizin

Can Büyükbay

İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Büyükbay, yüksek lisansını Bern Üniversitesi, doktorasını Zürih Üniversitesi’nde 2013 yılında tamamladı. Zürih Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Tarih bölümlerinde dersler verdi. Köln Üniversitesi Jean Monnet Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Toplumcu Düşünce Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) yönetim kurulu üyesidir. Sosyal Demokrat Dergi yayın kurulundadır. ReflectionsTurkey adlı derginin editörüdür. 2015 yılında Peter Lang’den Euroscepticism in Turkey: Power and Beyond isimli kitabı yayımlandı. Halen Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde öğretim görevlisidir ve lisans ve yüksek lisans düzeyinde, siyaset teorisi, Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler teorileri dersleri vermektedir.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: