Close
Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2016 - Ölüm Dürtüsü resmi
Kargo

Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2016 - Ölüm Dürtüsü

ISBN/SKU: 978-605-399-456-5

Fiyat: 30,00 TL
Fiyatınız: 22,50 TL
İndirim: % 25
:


Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2016 derlemesi Ölüm Dürtüsü tematik başlığını taşıyor. Terör saldırılarının ve şiddetin her türlüsünün giderek yayıldığı günümüz ortamında, her saldırıdan sonra insanlığın ortak yaşama, düşünme, yaratma ve üretme alanının hasar aldığını, Ötekilik kavramının aşındığını, ruh sağlığımızın koruyucusu olan geçiş alanlarının tahrip olduğunu görüyoruz. Derlemenin makaleleri bu yıkıcı ortam  üzerine  psikanalitik olarak düşünme çabasına katkıda bulunma arzusuyla seçildi. Bilindiği gibi Freud ölüm içgüdüsü/dürtüsü kavramını insanlığın en yıkıcı yüzünü gösterdiği iki Dünya Savaşı arasındaki umutsuzluk atmosferi içinde ortaya atmış ve geliştirmişti. Freud’un ilkin Uygarlığın Huzursuzluğu’nda (1920) öne sürdüğü, yaşam ve ölüm dürtüleri arasındaki çatışma mefhumunu, esas itibariyle Melanie Klein ileri götürmüştü. Peki ölüm dürtüsü kavramına günümüz psikanaliz yazarları nasıl bakıyor?  Klinik olarak bugün hâlâ bu kavrama ihtiyacımız var mı? Yıkıcılığın kol gezdiği günümüz dünyasında, ölüm dürtüsü kavramı bireysel ve kitlesel saldırganlığı ve yıkıcılık eğilimlerini açıklamakta yardımcı olur mu? Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2016 - Ölüm Dürtüsü bu sorulara ışık tutuyor.

 

Psikanaliz alanının bugün dünya çapında en köklü ve en kapsamlı hakemli bilimsel dergisi olan The International Journal of Psychoanalysis  (IJP) 1920’de Sigmund Freud’un teşvikiyle Ernest Jones tarafından kuruldu. IJP’nin geçmiş bir yıl içinde çıkmış makalelerinden derlenen Uluslararası Psikanaliz Yıllığı uluslararası psikanaliz camiasında yürütülen güncel tartışmaları, çağdaş klinik deneyimi, kuramsal ve teknik birikimi okurlara Türkçe olarak ulaştırmayı amaçlıyor. Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, psikanalist Nilüfer Erdem editörlüğünde, Psike İstanbul üyesi psikanalistler ve analist adaylarından oluşan yayın kurulu tarafından hazırlanıyor. 

 

 

Sunuş
Nilüfer Erdem

1 Ölüm Dürtüsü: Çağdaş Kleincı Kuramda Görüngübilimsel Perspektifler
David L. Bell

2 Ölüm Dürtüsü Kavramı Klinik Alanda Hâlâ Kullanışlı mı?
Franco De Masi

3 Ötekine Umutsuz Bir Sesleniş Olarak Tutkulu Aşk: Nagisa Oşima’nın “Ai No Corrida” Filmi
Bella Habip

4 Utanç, Nefret ve Pornografi: Güncel Zamanların Bir Veçhesi Üzerine Çeşitlemeler
Claude Janin

5 Görme ve Görülme: Klinik Ortamda Utanç
John Steiner

6 Birincil Simgeleştirme Üzerine Çalışmaya Giriş
René Roussillon

7 Seansta Bilinçdışı Düşlemin Bulunup Çıkarılması: Biçimin Tanınması
Catalina Bronstein

8 Hatırlatıcı Olmayan İzler: Travma Yaratıcı Sonradan-Etkiler
Anna Potamianou

9 “Yok Olma Varoluşuna” Karşı “Boşluk Varoluşu”: İlkel Zihinsel Durumlardaki İki Niteliği Ayırt Etmek
Irit Hameiri Valdarsky

10 Analist İşbaşında: Alix Vakası: Bebekle Birlikte Üçlü Olunca Yaşanan Psikanalitik Dönüşüm
Lila Hoïjman

11 Tartışma: “Alix Vakası: Bebekle Birlikte Üçlü Olunca Yaşanan Psikanalitik Dönüşüm”
Robert Oelsner

12 Tartışma: “Alix Vakası: Bebekle Birlikte Üçlü Olunca Yaşanan Psikanalitik Dönüşüm”
Ignês Sodré

13 Editöre Mektup: Hijab ve Eşcinsellik – Bir Vaka Örneği ve Literatür Taraması
Nicola Luigi Bragazzi - Giovanni Del Puente

Özgün Makalelerini The International Journal of Psychoanalysis’e (Uluslararası Psikanaliz Dergisi) Göndermek İsteyenlere Yönergeler
The International Journal of Psychoanalysis (IJP) Sayıları Dizini
Özel Adlar Dizini
Kavramlar Dizini

Bülten Üyeliği
E-posta adresi: