Close
İletişim Gücü resmi
Kargo

İletişim Gücü

ISBN/SKU: 978-605-399-439-8

Fiyat: 52,00 TL
Fiyatınız: 39,00 TL
İndirim: % 25
:


İletişim Gücü adlı bu eserde Manuel Castells, iktidar ile iletişimin çift yönlü ilişkisini inceleyerek hem iletişimin iktidar yaratmaktaki hem de iktidarların iletişimi biçimlendirmekteki rollerini gözler önüne seriyor. Toplumsal ve siyasal iktidarları belirleyen unsurlar ile çağımızın kitle iletişim süreçlerini belirleyen unsurlarını irdeleyen yazar, medya takipçilerinin tüm bu unsurlar ile süregiden ilişkilerini temel sorun olarak ele alıyor.


Castells’e göre internet ve kablosuz teknolojilerin gelişmesi ile dikey bir doğrultudan kurtulan iletişim yataylaşıyor ve eski cemaat modelinden farklı olarak birlikteliklerin doğmasını sağlıyor. Yeni iletişim modelinde, medya takipçileri artık yalnızca mesaj alıcısı değil, aynı zamanda hem alıcı hem gönderici konumuna taşınmıştır; bu durum, takipçilerin siyasal alandaki konumlanmalarını da değiştirmiştir. Artık iletişim, ağlar ve hareketler oluşturabilir, hatta iktidarlar oluşturabilir ve takipçilerinin algılarının çerçevelenmesini sağlayabilir. Aynı iletişim, politika yapıcılardan bağımsızlaştıkça bir özerklik uzamı olarak bireye kendi alanını da sunabilmektedir. 

Daha önce Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür başlıklı üç ciltlik eserini yayınladığımız Castells, bu eseriyle enformasyona dayalı bir toplum teorisini geliştirirken, iletişim kuramı alanında toplumsal hareketler, siyaset, iş dünyası, skandallar ve medya konularını analiz eden çok boyutlu bir anlayış sunuyor. WikiLeaks ve farklı ülkelerdeki benzerlerini anarak, başta ABD’nin Irak’ı işgali, Watergate Skandalı, 2004’teki Madrid tren bombalamaları, Fransa’daki yolsuzluk davası gibi skandalların medyada yansıtılmasını inceleyen yazar, tüm dünyadaki siyasal skandallardan bir seçki ve bunlara bağlı yasal süreçlerin yanı sıra Obama’nın 2008’deki yenilikçi siyasal kampanyasını ve dünya çapında çevre hareketlerini de değerlendirmelerine katarak zengin örneklerle çalışmasını güçlendiriyor. 

İktidar sahiplerinin kimler olduğunu, nerede bulunduklarını bilmezsek onların gizli, ama belirleyici hâkimiyetine meydan okuyamayız. Peki, onları nerede bulabilirsiniz? Bu kitapta analiz ettiklerime dayanarak bazı cevaplar ileri sürebilirim. Bunları şirketlerin iletişim ağları, finansal ağlar, kültür endüstrisi ağları, teknoloji ağları ve siyasal ağlar arasındaki bağlantılarda arayın. Küresel çapta oluşturdukları ağları ve yerel işlerini inceleyin. Zihninizi çerçeveleyen ağlardaki çerçeveleri tanımlayın. Bedeninizi kimyasal çevremizin zehirlerinden arındırmak için egzersiz yaptığınız gibi, kültürel olarak kirlenmiş dünyamızda zihninizi çalıştırmak için her gün eleştirel düşünce pratiği yapın. Bağlantınızı kesin ve yeniden kurun. Anlamadığınızla bağlantınızı kesin, anlamlı bulduğunuzda yeniden bağlantı kurun. - Manuel Castells

Dijital Ağlar ve Özerklik Kültürü: 2013 Basımına Giriş
  Dijital Çağda İletişimin Dönüşümü
  Yakın Geçmişi Tahmin Etmek
  İnternet ve Özgürlük Kültürü
  İnternet Çağında Özerklik İnşası
  WikiLeaks ve Bilginin Denetimi
  İnternet ve Ağlara Dayalı Toplumsal Hareketler
  Ağlara Dayalı Toplumsal Hareketler ve Siyasal Değişim
  İktidar ve Toplumsal Değişime İlişkin Bir İletişim Kuramı

Sunuş

BİRİNCİ BÖLÜM Ağ Toplumunda İktidar
  İktidar Nedir?
  Küresel Çağda Devlet ve İktidar
  Ağlar
  Küresel Ağ Toplumu
    Ağ Toplumunda Değer Nedir?
    İş, Emek, Sınıf ve Toplumsal Cinsiyet:
    Ağ Girişimi ve Yeni Toplumsal İşbölümü
    Ağ Akışları ve Zamansız Zaman
    Ağ Toplumunda Kültür
  Ağ Devleti
  Ağlarda İktidar
  Ağ Toplumunda İktidar ve Karşıt İktidar
  Sonuç: Küresel Ağ Toplumunda İktidar İlişkilerini Anlamak

İKİNCİ BÖLÜM Dijital Çağda İletişim
  Bir İletişim Devrimi mi?
  Teknolojik Yakınlaşma ve Yeni Multimedya Sistemi: Kitlesel İletişimden Kitlesel Öz İletişime
    Mutant Televizyon: Ebedi Yoldaş
    Radyo: Hayal Edilen Yerelliğin Ağlar Oluşturması
    İnternet ve Kablosuz İletişimin Yükselmesi
    Kitlesel Öz İletişim
  İletişimin Örgütlenmesi ve İdaresi: Küresel Multimedya Girişim Ağları
     Küresel Medya Ağlarının Çekirdeği
        Mülkiyetin Birkaç Elde Toplanması
        Platformların Çeşitlendirilmesi
        Bölümlendirme ve İsteğe Göre Biçimlendirme: Medya Sektöründe Dönüşümün İtici Gücü Olarak
        Reklam Piyasasında Değişen Örüntüler
        Sinerji Ekonomileri
    Medya Ağlarının Oluşturduğu Küresel Ağlar
        İşbirliği Yapıları
        Küresel Yereli Etkiler
        Yerel Küreseli Etkiler
        Kimlik Önemlidir: Rekabet ve İşbirliğinin Sınırları
    Ağları Anahtarlamak
        Reklam Endüstrisi
        İnternet, Kablosuz İletişim Ağları ve Medya Ağları
        Tedarik Ağları ve Multimedya Ağları
    Düzenleyici Politikaların Siyaseti
        ABD’de Düzenleyici Politikaların Evrimi: Telekomünikasyon, Fikri Mülkiyet ve İnternet
        Enformasyon Çağı’nın Ortak Alanının Çevrelenmesi (Ya da Buna Çalışılması)
        Dünyayı Serbestleştirmek (Ama Amerikan Usulü Değil)
        Özgürlüğün Yasal Düzenlemelere Tabi Kılınması: Kırmızı Şapkalı İnternet Büyük Kötü Şirket Kurtlarıyla Karşılaşınca
    Küreselleşmiş Bir Dünyada Kültürel Değişim
        Kültürel Örüntülerin İletişim Yönleri
        Çokkültürlü Bir Dünyada İletişim Protokolleri
    Yaratıcı İzleyici/Takipçi
    Küresel Dijital Çağda İletişim

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Zihin ve İktidar Ağları
  Zihnin Yel Değirmenleri
  His, Biliş ve Siyaset
  Siyasal Kampanyalarda His ve Biliş
  İnançların Siyaseti
  Zihnin Çerçevelenmesi
  Zihinleri Fethetmek, Irak’ı Fethetmek, Washington’ı Fethetmek: Yanlış Bilgilendirmeden Aldatmacaya
  Çerçevenin Gücü

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İletişim Ağlarının Programlanması: Medya Siyaseti, Skandal Siyaseti ve Demokrasi Krizi
  İmaj Yapımıyla İktidar Oluşturma
  Ölüm (Semantik) Tarlaları: Medya Siyaseti İş Başında
     Bilgi Akışını Denetleme Demokrasisi
     Mesaj, İletişim Aracıdır: Medya Siyaseti ve Enformasyonel Siyaset
       Mesajın Tasarlanması: Siyasal Düşünce Kuruluşları
       Mesajla Nişan Alma: Yurttaşların Profillerinin Çıkarılması
     Paranın İzi
     Haberleri Çevirmek
     Yalan Anı: Seçim Kampanyaları
       Siyasal Kampanyaların Profesyonelleşmesi
       Multimedyaya Dayalı Dijital Bir Ortamda Kampanya Yürütmek
       Siyasal Tercihin Sahnelenmesi: Seçim Tartışmaları
       Kişilik Siyaseti
       Öldürme İzni: Saldırma Siyaseti
  Skandal Siyaseti
    Dijital Bir İletişim Ortamında Skandal Siyaseti
    Skandal Siyaseti ve Siyasetin Dönüşümü
    Skandal Siyaseti ve Medya Siyaseti
    Skandal Siyasetinin Siyasal Etkisi
    Zayıf Noktayı Nişan Almak: Sosyalist İspanya’da Skandal Siyaseti
  Devlet ve Medya Siyaseti: Propaganda ve Kontrol
    Özgürlükler Ülkesinde Hükümet Propagandası: Orduyu Medyaya Yerleştirmek
    Rusya: Kendi Kendini Sansürle
    Çin: Medya Ejderini Ehlileştirip İnternet Kaplanını Sürmek
  Halkın Güveninin Son Bulması ve Siyasal Meşruiyet Krizi
  Demokrasi Krizi mi?

BEŞİNCİ BÖLÜM İletişim Ağlarının Yeniden Programlanması: Toplumsal Hareketler, İsyancı Siyaset ve Yeni Kamusal Mekân
  Küresel Isınmaya Isınmak: Çevre Hareketi ve Yeni Doğa Kültürü
    Çevreciliğin Uzun Yürüyüşü
    Çevreci Zihnin Yükselişi
    Medyanın Yeşillenmesi
    Bilim İmdada Koşuyor
    Ağlara Dayalı Çevre Hareketi ve Küresel Isınma
    Ünlüler Dünyayı Ne Zaman (ve Neden) Kurtarır?
    Çevre Konulu Medya Siyaseti Olarak Etkinlikler
    Sonunda Eylem: Kamusal Zihindeki Değişimlerin Sonucunda Politika Değişiklikleri
    Yeni Doğa Kültürü
  Ağ Mesajdır: Şirketlerin Küreselleşmesine Karşı Küresel Hareketler
  Direnişi Harekete Geçirmek: Kablosuz İletişim ve İsyancı Pratik Cemaatleri
    Terör, Yalanlar ve Cep Telefonları: Madrid, 11-14 Mart 2004
    Ağlara Dayalı Bireyselleşme ve İsyancı Pratik Cemaatleri
  “Yapabiliriz!”: Obama’nın 2008’deki Başkanlık Önseçimi Kampanyası
      Güçsüzlere Oy Gücü
      Beklenmedik Başkan Adayı
      Formülü Değiştirmek: Paranın Gücünden Güçsüzlerin Parasına
      Mesaj ve Ulak
      Obama’nın Chicago’daki Kökenleri: Alinsky Başkan’ın Ardında
      İnternet’te Taban Yaratmak: Obama’nın Rekabet Gücü Açısından Avantajı
      İnternet Çağı’nda Değişim İçin Seferber Olmak
      Obama Kuşağı
      Medya Siyasetinden Skandal Siyasetine
      İsyanın Anlamı
      Ertesi Gün
  Ağları Yeniden Programlamak, Zihinleri Yeniden Şekillendirmek, Dünyayı Değiştirmek

SONUÇ İktidarı Konu Alan Bir İletişim Kuramına Doğru

Ekler
Kaynakça
Dizin

Manuel Castells

Manuel CastellsManuel Castells 1942'de İspanya'da doğdu. 1958-1962 yılları arasında Barcelona Üniversitesi'nde hukuk ve ekonomi eğitimi gördü. 1964'te Sorbonne Hukuk ve Ekonomi Fakültesi'nden mezun oldu. Doktora derecesini, 1967'de Paris Üniversitesi Sosyoloji bölümünden aldı.

Akademik hayatına 1967'de Paris Üniversitesi'nde sosyoloji dersleri vererek başladı. 1972'de yazmış olduğu La Question Urbaine adlı kitabı on dile çevrildi ve bu kitabıyla "Yeni Kent Sosyolojisi" kavramının entelektüel kurucularından biri oldu. 1982'de Guggenheim Fellowship, 1983'te C.Wright Mills ödülünü kazandı.

1979'dan beri Berkeley California Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama ve Sosyoloji bölümlerinin yanısıra, Avrupa, Amerika, Kanada, Asya ve Latin Amerika'daki 15 değişik üniversitede konuk profesör olarak ders vermeye devam etmektedir. Derslerin içeriğini; kentsel ve bölgesel siyasetin karşılaştırmalı analizi, enformasyon toplumunun sosyolojisi ve enformasyon teknolojisi ve toplumu oluşturmaktadır.

Castells ayrıca, UNESCO, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Avrupa Komisyonu (EC), Şili (Allende yönetimi), Meksika, Fransa, Ekvator, Rusya, Brezilya, Portekiz, İspanya ve Güney Afrika hükümetlerine danışmanlık yapmıştır.

Başta Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür adlı 3 ciltlik eseri olmak üzere, yirmi kitap, yüzün üstünde makalenin yazarı ve on beş kitabın editörü olan Castells'in diğer önemli eserleri arasında; The City and the Grassroots: A Cross-cultural Theory of Urban Social Movements (1983), The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring & the Urban-Regional Process (1989), The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society (2001) yeralmaktadır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: