Close
Ulusaşırı Kimlikler: Londra’da Kıbrıslı Türk, Kürt ve Türk Göçmen Çocukları resmi
Kargo

Ulusaşırı Kimlikler: Londra’da Kıbrıslı Türk, Kürt ve Türk Göçmen Çocukları

ISBN/SKU: 978-605-399-444-2

Fiyat: 18,00 TL
Fiyatınız: 13,50 TL
İndirim: % 25
:


Göçmen çocukları yaşadıkları ülkenin ve göç veren ülkenin, iki ya da üç dilin ve birden fazla kültürün bazen sınırında, bazen de tam ortasında kendilerini bulurlar. Ailelerine kıyasla kimlik ve aidiyet kavramları göçmen çocukları için tanımlanması çok daha zor kavramlardır. “Nerelisin?”, “Kendini daha çok hangi etnik, kültürel kimliğe ait hissediyorsun?” soruları onlar için tek ve kesin cevapları olmayan, karmaşık sorulardır.

Ulusaşırı Kimlikler: Londra’da Kıbrıslı Türk, Kürt ve Türk Göçmen Çocukları adlı çalışmada, göçmenlerin yaşam deneyimlerinin zengin, rengârenk, çeşitli ve değişken yapısı ele alınıyor. Kıbrıslı Türk, Kürt ve Türk göçmen çocuklarının nereye daha fazla ait oldukları ya da en çok hangi kimliği benimsedikleri üzerinde durmadan onların yaşamlarını etkileyen etnik, ulusal ve kültürel kimliklerle olan ilişkileri, bu kimlikleri nasıl tanımladıkları, bu kimlikler hakkında ne hissettikleri ve bu kimliklerin gündelik hayatlarındaki yerleri yapılan görüşmelerle anlatılmaya çalışılıyor. Ayrıca, göçmen çocuklarının kendilerini toplumda nasıl tanımladıkları üzerinden kimlik kavramını da sorguluyor.

Doğuş Şimşek bu çalışmasında, göçmen çocuklarının deneyimlerinin,  ulus-devletlerin belirlediği tektip kimliklerin ötesinde, göçmen çocuklarının kimliklerini “iki kimlik arasında kalmış”, “kayıp gençlik” tabirleriyle tanımlayan akademik çalışmaların aksine zengin, değişken, çeşitli ve sürekli bir dönüşüm süreci içerisinde olan kimlikleri barındırdığını Londra’da yaşayan Kıbrıslı ve Türkiyeli göçmen çocuklarının yaşam deneyimleri örneğinden anlatmaya çalışıyor.

İçindekiler

Önsöz
Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Ulusaşırı Göç ve Kimlik
Alternatif Kimlik Tanımı
  Yapılaşma Kuramı: Kurumlar, Sosyal İlişkiler, Birey
  Kurumlar
  Sosyal İlişkiler
  Birey
Ulusaşırı Göç
  Diyaspora’dan Ulusaşırı Göç’e
  Globalleşme Süreci
  Global Çağda Ulus-devletin Zayıflaması
  Diyasporik Değişim: Kolektiften Bireye
  Ulusaşırılık Kavramı
  Ulusaşırı Sosyal Sahalar
  Ulusaşırı Pratikler
  Ulusaşırı Sosyal Alanlar
İkinci Nesil Göçmenlerin Ulusaşırı Deneyimlerini Araştırmak

İKİNCİ BÖLÜM Türkiye ve Kıbrıs’tan İngiltere’ye Göç
Kıbrıslı Türkler
Türkiyeli Göçmenler
Türkiyeli Kürtler
Kıbrıslı Türk, Kürt ve Türk Toplulukları Arasındaki Bağlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kimlik Oluşumunda Ailelerin, Göçmen Derneklerinin, Okulların ve Ulusaşırı Medyanın Rolü
Kimlik Oluşumunda Ailelerin Rolü
  Göçmen Çocukları ile Aileleri Arasındaki İlişki
    Kültürel Çatışmalar ve Farklı Yaşam Döngüleri
    Ailelerin Sosyo-ekonomik Durumu
  Ulusaşırı Sosyal Alanlar, Bağlar ve Gençler
Kimlik Oluşumunda Göçmen Derneklerinin Rolü
  Londra’daki Kıbrıslı Türk, Kürt ve Türk Göçmen Dernekleri
  Göçmen Dernekleri ve Kimlik
  Göçmen Dernekleri, Ulusaşırı Sosyal Alanlar ve Kimlikler
Kimlik Oluşumunda Okul Ortamının Rolü
  Okul Ortamındaki Homojenlik ve Çeşitliliğin Şekli
  Dil ve Ulusaşırı Sosyal İlişkiler
Kimlik Oluşumunda Ulusaşırı Medyanın Rolü
  Ulusaşırı Medya
  Kıbrıslı Türk, Kürt ve Türk Göçmen Çocuklarının Medya Pratikleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ulusaşırı Sosyal Alan, Göçmen Çocukları ve Kimlik
Ulusaşırı Toplumsal Alanlar
  Kuzey Londra’da Yaşam
  Londra’da Yaşam
  Türkiye ve Kıbrıs’a Yapılan Seyahatler
“Aidiyet” ve “Yurt” Kavramları
Ülkelerin Ulusaşırı Sosyal Alanlara Yansıması
Kimlik ve Ulusaşırı Sosyal Alan
Popüler Söylem: “İki Kültür Arasında Kalmak”
“Kimlik” Yapmak?
  Değişken Kimlik: Evrensel Kimlik Tespitleri
  Sabit Kimlik: Milliyetçi Yaklaşım
Kimlik ve Ulusaşırı Sosyal Alanlar

BEŞİNCİ BÖLÜM Sonuç
Gündelik Yaşam Deneyimleri ve Kimlikler
Sosyal İlişkiler ve Kurumların Bireylerin Kimlik Oluşumundaki Yeri
Ulusaşırı Deneyimler
Ulusaşırılık Kavramı Global Çağda Evrensel mi?

Kaynakça
Dizin

Doğuş Şimşek

Koç Üniversitesi Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (MireKoc) Tübitak projesi yürütüyor ve Sosyoloji bölümünde ders veriyor. City Üniversitesi Londra'da Sosyoloji Bölümü'nde doktorasını tamamladıktan sonra aynı üniversitede ders verdi ve İngiltere'de göç konulu araştırma projelerinde araştırmacı olarak çalıştı.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: