Close
Halide Edib ve Siyasal Şiddet - Ermeni Kırımı, Diktatörlük ve Şiddetsizlik  resmi
Kargo

Halide Edib ve Siyasal Şiddet - Ermeni Kırımı, Diktatörlük ve Şiddetsizlik

ISBN/SKU: 978-605-399-365-0

Fiyat: 20,00 TL
Fiyatınız: 15,00 TL
İndirim: % 25
:


Halide Edib, düşünce ve edebiyat dünyamızda daha çok yazar ve romancı olarak tanınır. Diğer yandan onun özellikle Milli Mücadele dönemindeki “asker” kimliği; daha sonra hakkında yapılmış olan “resmi” suçlamalara rağmen, yine de Cumhuriyet’in kalıplaşmış resmi öğretisinde bir övünç vesilesi olarak sunulur. 


Onu tartışmalı kimliği üzerinden, bir adım daha atarak değerlendirenler ise Halide Edib’i Türk modernleşmesinin öncü kadınlarından biri olarak görürken; Milli Mücadele döneminde savunduğu görüşlere ve belirli noktalarda aldığı tavırlara göre de reddeder. Onun yurtdışında iken Kemalizme karşı yönelttiği eleştiriler ve özellikle “aptalca” bulduğu şapka devrimi hariç yapılan devrimlerin tümünü destekleyen ama bunları demokratik ve liberal ortamda değil diktatörce yapılmasını eleştiren görüşleri, dönemin Gazi Paşa başta olmak üzere kimi yöneticilerini de fazlasıyla rahatsız eder.


Hülya Adak, Halide Edib ve Siyasal Şiddet adlı bu çalışmasında ise tüm bilinen ve genel olarak kabul gören görüşlerin dışına çıkarak “ezber bozucu” bir bakış açısıyla bambaşka bir Halide Edib portresi çiziyor. Adak, bunu “Ermeni Kırımı”, “Diktatörlük” ve “Şiddetsizlik” gibi bir anlamda netameli sayılan konu ve kavramlar üzerinden yaparken, Halide Edib’in çeşitli eserlerinde dile getirdiği görüşlerini, hayatının değişik aşamalarında farklı zaman ve mekân kavramlarına bağlı olarak değişebilen ikircikli tavır ve görüşlerini de eleştirel bir biçimde yorumlayarak çarpıcı sonuçlara ulaşıyor. Ayrıca Hülya Adak bu incelemeyi yorumlarken, Halide Edib’in siyasi düşüncelerini farklı türlerle (roman, otobiyografi, seyahatname, absürt tiyatro
vb.) nasıl ifade ettiğini ve aynı zamanda çiftdilli bir yazar olarak değişik alanlarda yazarken, ifade edişinde görülen “biçim değiştirmiş” kavramsal öğeleri ele alıyor. Özellikle Osmanlı döneminde Ermeni Kırımı üzerine yazdıklarıyla Anglosakson okurlar için yazdıkları arasındaki farklara değiniyor.


Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi olan Hülya Adak, gerçek anlamda “ezber bozacak” bu çalışmasında; hayatı boyunca hep “başa güreşmiş” bir aydın olan Halide Edib Adıvar’ın entelektüel ve siyasal bir kişilik olarak ne kadar karmaşık ve zor bir karaktere sahip olduğunu da ortaya koyuyor.


Hülya Adak, bu kitabında uzmanı olduğu ve akademik kariyerinde önemli bir yer ayırdığı Halide Edib’e ne kadar ciddiyetle, önemseyerek yaklaştığını gözler önüne seriyor. Yrd. Doç. Dr. Erol Köroğlu, Boğaziçi Üniversitesi

İçindekiler
 Teşekkür
 Sunuş - Erol Köroğlu


 GİRİŞ
   Biyografi Niyetine
     Kurtuluş Savaşı’nda
     Gönüllü Sürgün: Londra ve Paris
     Ve Hindistan...
       1935’teki Yolculuk
     Absürt Tiyatro...
     İstanbul Üniversitesi’nde Profesör...
  Halide Edib Üzerine Çalışmalar
  Halide Edib ve Siyasal Şiddet

BİRİNCİ BÖLÜM Büyük Felâket (Medz Yeğern)
 Olaysızlık ve Tanıklık...
 “Savunmacı Cumhuriyet Anlatısı”nın Yarattığı Sessizlikler...
 İttihadçı Politikalara Direnirken...: Halide Edib
 Sürgünden Özür: Adana Katliamı
 Yeni Turan’daki Federe Devlet: Turan İmparatorluğu
 Türk Ocağı’nda İttihadçılara Karşı Direniş
 Ayn Tura’da Müslümanlaştırılan Ermeni Çocukları
 Savaş Zamanı Suriye’de Osmanlı Eğitim Politikaları...
 “Derunî Bir Çocuk Propagandası”: Ateşten Gömlek
 Memoirs of Halide Edib
   1920’ler: “Büyük Felâket” Üzerine Avrupa ve Amerika’da Yayımlanan Tanıklıklar
   Memoirs’da Tartışılan Kaynaklar...
   André Nicolayévitch Mandelstam (1869-1949)
   Memoirs’da “Savunmacı Cumhuriyet Anlatısı”
     “Karşılıklı Katliamlar”: Adana Katliamı
     Mukatele Tezi
     Tehliryan Davası’ndan Sonra Talat Paşa ve Ermeni Tehciri...
     Ermenileştirilen Müslüman Çocuklar
   Kırımın “Olay” Olarak Yazımına/Tanıklığa Doğru...
     Gomidas Vartabed: Ataları “Türk” Olan Ermeni Papaz ve Müzisyen
     “Babanın Günahları”: “Milli” Kahramanların Büyüsünün Bozulması
     Siyasi Turancılığın Reddi
 “Sopa Siyaseti” ve Ermenistan’ın Gölgesinde: The Turkish Ordeal
 Turkey Faces West: A Turkish View of Recent Changes and Their Origin
 “Ölülerin Güvenli Olmadıkları Yerde...”
 Yasın Kaybı

İKİNCİ BÖLÜM Şiddetsizlik: Hindistan ve Ötesi
 İktidar Eleştirisi Olarak Şiddetsizlik...
 Halide Edib’in Siyasi Teleolojisi...
 Türler-arası Bir Metin...

Oryantalist Kurgu Olarak Hindistan

“Oryantalizm Alla Turca”

 Inside India: Biyografik Sözlüğün Siyasi Özneleri
   Mohandas Karamchand Gandi (1869-1948)
     Karizmatik Liderlik
     Reform
     Hinduizm
     Satyagraha/Sivil İtaatsizlik
   Sosyalizm ve Cavaharlal Nehru (1889-1964)
   Abdülgaffar Han (1890-1988): İslâm, Sosyalizm ve Şiddetsizlik
   Kadın Biyografileri: Kadın ve Siyaset
     Harem Edebiyatına Karşı “Kadınların Tarihi”
     Brachmacharya’yı Zor Kılan Sister Kasturbay (1869-1944)
     Peregrini-Osman’ın Hindistan Versiyonu: "Yüce” Sister Miraben (1892-1982)
     Doğu’nun En Üstün Kadın Siyasetçisi: Sarojini Naidu (1879-1949)
     Satyagraha’ya Dahil İsimsiz Kadınlar
     Müslüman Kadınlar
 Hint Bağımsızlık Tarihi ve “Hint Hilâfet Hareketi”
 Hindistan’a Dair’de Yer Almayan Siyasi Tartışmalar
 Hindistan ve Ötesi: Şiddetsizliği Düşünürken

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Absürt Diktatörlükler
 Kanonun Dışında
 Absürt Tiyatro Tanımları
 Maske ve Ruh: Makinalar Arasında Nasreddin Hoca ve Şekispir
 Masks or Souls? (1953): İkinci Dünya Savaşı’nın Ardından
 Tek-Adam Tanrı
 “Führer Kültü”
 Matem Yasağı ve Yasın Tekelleşmesi
 “Devrim”den “Diktatörlük Kurmacası”ndaki "Sinik”lik Hiyerarşisine
   Harf Devrimi
   Türk Tarih Tezi
 Dilin Uyumsuzluğu
 Nesnel Düşmanlar
 Siyasi Ütopyasızlık

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 1950’ler: Absürt Tiyatro ve Siyaset Üzerine
 Bilim, Teknoloji ve Şiddet
 Kitle İnsanı: Martinler, Smithler, Omletler, Robotlar...
 Diktatörlük ve Totaliterlik; Hannah Arendt ve Halide Edib Üzerine Notlar

BEŞİNCİ BÖLÜM Halide Edib’in Eserlerinde Toplumsal Cinsiyet ve Feminist Politika
 Cinsel Şiddet Yazıya Dökülürken
 Kadınlara Ait Siyasi Tarihin Eksikliğinde
 Feminist Siyasetin Absürt Olduğu Yerde
 Sonuç
 Şiddetsizlik ve “Vicdani Ret” Tartışmaları
 Distopya
 Veda Niyetine

 EK
 Siyasî Vedaname

 Kaynakça
 Dizin

Hülya Adak

Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Programı’nda Karşılaştırmalı Edebiyat dalında Doçent olarak, Freie Universitaet Berlin’de ise Alexander von Humbolt Vakfı’na bağlı araştırmacı olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları otobiyografi ve roman kuramı, Avrupa ve Türk tiyatrosu, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, milliyetçilik ve hafıza çalışmalarıdır. Eserleri arasında 20. yüzyıl kültürel tarihini otobiyografiler üzerinden incelediği Hundert Jahre Türkei: Zeitzeugen erzaehlen (Erika Glassen’la birlikte), New Perspectives on Turkey’nin özel dosyası Gender, Ethnicity, and the Nation-State (Ayşe Gül Altınay’la birlikte) ve işte böyle güzelim / So ist das, meine Schöne (Ayşe Gül Altınay, Esin Düzel, Nilgün Bayraktar’la birlikte) sayılabilir. Ayrıca PMLA, South Atlantic Quarterly, Querelles, New Perspectives on Turkey gibi dergilerde makaleler yayınlamıştır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: