Close
Bir Zihin Yaratmak: İnsan Düşüncesinin Esrarı resmi
Kargo

Bir Zihin Yaratmak: İnsan Düşüncesinin Esrarı

ISBN/SKU: 978-605-399-422-0

Fiyat: 30,00 TL
Fiyatınız: 22,50 TL
İndirim: % 25
:


Yapay zekâ, yirminci yüzyılın ikinci yarısından beri bilim insanları, akademisyenler ve teknoloji üreticilerinin yanı sıra farklı ilgi alanlarına sahip birçok insanın alakadar olduğu bir alandır. Günümüz fütüristlerinden Ray Kurzweil, bizleri bu noktaya getiren önemli kişiler ve keşiflerden yola çıkarak yapay zekâ alanının geleceğine dair tahminler yürütüyor. Bu süreçte, bilgisayar-zihin modelini benimseyerek, yapay zekâyı meydana getiren kriterleri, insan beyni ve zihni model alınarak sürdürülen çalışmaları aktarıyor ve yapay bir zihin oluşturarak bir anda sayısız bilgiye hızlı erişim sağlamanın yollarını arıyor. Bir zihin yaratarak, beynimizin biyolojik sınırlarını aşmaya çalışan Kurzweil’ın önerileri bugün için şaşırtıcı görünse de gelecekteki günlük yaşamımıza dair bilim kurgu filmlerini aratmayacak portreler çiziyor.


Ray Kurzweil, herhangi bir tarzda basılmış metinleri okuyabilen, konuşma ve müzik üretebilen ve konuşmayı anlayabilen yapay zekâ sistemlerine önderlik etmiştir. Bu sistemler, insanları satrançta ve Jeopardy! oyununda yenen, otomobil kullanabilen akıllı bilgisayarların öğrenme devriminin önünü çeken sistemlerdi. Kurzweil’ın bu eseri, bu gelişmelerin özellikle bu zekâ teknolojilerinin devrimine fırsat veren öğrenmenin, açık ve merak uyandıran bir özetidir. Ayrıca bugün bilim ve teknolojideki en büyük problem olduğuna inandığım şeye dair önemli görüşler sunuyor ki bu da beynin nasıl çalıştığı ve zekâyı nasıl ürettiği sorusudur.
Tomaso Poggio, MIT Beyin ve Bilişsel Bilimler Bölümü Başkanı


Tanınmış yapay zekâ önderlerinden Ray Kurzweil hem biyolojik hem de biyolojik olmayan zekânın gerçek doğasını açıklamak için yeni bir kitap ortaya koymuştur. Bu eser, insan beynini bir sandalyeden mizah duygusuna kadar geniş bir aralıkta olan hiyerarşik kavramları anlayabilen bir makine olarak tasvir ediyor. Sezgileri hem beyinde hem de yapay zekâda öğrenmenin önemini vurguluyor. Kurzweil, insanlığın büyük zorluklarını çözmek için gerekli olacak olan süper insan zekâsına ulaşmak için güvenilir bir yol haritası çiziyor.
Ray Reddy, Carnegie Mellon Üniversitesi Robotik Enstitüsü’nün kurucusu; Turing Ödülü sahibi

 Teşekkür

 Giriş

 BİRİNCİ BÖLÜM Dünyadaki Düşünme Deneyleri
 Bir Jeoloji Metaforu
 Işık Huzmesi Üzerine Seyahat
 Birleştirilmiş Neokorteks Modeli

 İKİNCİ BÖLÜM Düşünme Üzerine Düşünme Deneyleri

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bir Neokorteks Modeli: Zihnin Şekil Tanıma Teorisi
 Şekil Hiyerarşisi
 Bir Şeklin Yapısı
 Neokortikal Şekil Tanıyıcılara Akan Verinin Doğası
 Otobirleşme ve Değişmezlik
 Öğrenme
 Düşüncenin Dili
 Rüyaların Dili
 Modelin Kökleri

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Biyolojik Neokorteks

 BEŞİNCİ BÖLÜM Eski Beyin
 Duyu Yolları
 Talamus
 Hipokampus
 Beyincik
 Zevk ve Korku

 ALTINCI BÖLÜM Üstün Yetenekler
 Yetenek
 Yaratıcılık
 Sevgi

 YEDİNCİ BÖLÜM Biyolojiden Esinlenen Dijital Neokorteks
 Beyin Simülasyonları
 Sinir Ağları
 Seyrek Kodlama: Vektör Nicemleme
 Gizli Markov Modelleriyle Zihninizi Okumak
 Evrimsel (Genetik) Algoritmalar
 LISP
 Hiyerarşik Hafıza Sistemleri
 Yapay Zekânın Hareketli Sınırı: Yeterlilik Hiyerarşisini Tırmanmak                                            Akıl Yaratmak İçin Bir Strateji

 SEKİZİNCİ BÖLÜM Bir Bilgisayar Olarak Zihin

 DOKUZUNCU BÖLÜM Zihin Üzerine Düşünme Deneyleri
 İnancınız Olmalı
 Neyin Bilincindeyiz?
 Doğu Doğudur ve Batı Batıdır
 Özgür İrade
 Kimlik

 ONUNCU BÖLÜM İvmelenen Geri Dönüşler Kuralının Beyne Uygulanması

 ON BİRİNCİ BÖLÜM İtirazlar

 Sonsöz

 Notlar

 Dizin

Ray Kurzweil

Ray Kurzweil, 12 Şubat 1948 tarihinde dünyaya gelmiştir. Yazar, girişimci, fütürist ve günümüzün öncü mucitlerinden biri olan Ray Kurzweil, Wall Street Journal tarafından "durdurulamayan deha", Forbes tarafından ise "kusursuz fikir makinesi" olarak betimlenmiştir. Inc. Magazine, kendisini ABD girişimcileri arasında 8. sıraya koyarak "Thomas Edison'un haklı varisi" olarak tanıtmıştır. PBS ise kendisini Amerika'nın son iki yüzyılın 16 devrimcisinden biri olarak tanımlamıştır.

   Optik karakter tanıma, metinden konuşma sentezi, konuşma tanıma teknolojisi ve elektronik klavyeli enstrümanlar üzerine buluşları olan Kurzweil, dünyanın en büyük icat ödülü olan MIT-Lemelson ödülünü kazanmıştır. 1999 senesinde ülkenin en prestijli teknoloji ödülü olan Ulusal Teknoloji Madalyası'nı bir Beyaz Saray seremonisinde Başkan Clinton'dan almıştır. 2002 senesinde ise ABD Patent Ofisi tarafından kurulan Ulusal Mucitler Onur Listesi'ne dahil olmuştur. Ray Kurzweil'in The Age of Intelligent Machines (The MIT Press, 1992), The Age of Spiritual Machines (Penguin Books, 2000), The Singularity is Near (Penguin Books, 2006), Fantastic Voyage: Live Long Enough to Live (Plume, 2005), Forever Transcend: Nine Steps to Living Well Forever (Rodale Books, 2010) adlı kitapları bulunmaktadır.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: