Close
Zor İsimli Çocuklar: Bir Gurbet Hikâyesi resmi
Kargo

Zor İsimli Çocuklar: Bir Gurbet Hikâyesi

ISBN/SKU: 978-605-399-400-8

Fiyat: 22,00 TL
Fiyatınız: 16,50 TL
İndirim: % 25
:


Almanya'ya işçi göçü tarihinin, üyelerinin birçoğu Berlin Kreuzberg'de doğup büyümüş bu belki de en talihsiz kuşağı için çok şey yazılıp çizilmiştir. Onlar için "kayıp kuşak", "arada kalmışlar" gibi yakıştırmalar yapılmıştır. Göçmen olmanın ağır yükünü taşımak bir yana, insanın doğduğu topraklardan uzakta hayatta kalabilmek için verdiği yaşam savaşının yıpratıcılığı bu insanların kimini kültürel uyuma, kimini direnişe yönlendirirken, bir kısmını da gerçekten arada bırakmıştır.

Berlin SO36'da (Kreuzberg) yaşayan Türklerin kaygıları, iş yaşamları, tarihleri, geçmişleri, kısacası hayat öyküleri birbirlerinden farklı da olsa "gurbet" algısı bu insanları bir arada tutmuştur. Bu sebeple Kreuzberg'de çocuk olmak (özellikle araştırmanın önemli bir kısmını oluşturan ikinci ve üçüncü kuşak için) isyan ve suçla özdeş görülmekte, kamuoyunda bir "yoldan çıkma" konsepti yaygınlaşmaktadır.

Alman Akademik Değişim Programı DAAD'ın desteğiyle, Almanya'ya işçi göçü tarihimizin en özgün olgularından birinin hikâyesini anlatan Zor İsimli Çocuklar, İkinci Dünya Savaşı sonrası yıkılan Kreuzberg'den başlayarak Türkiye'den işçi göçüne ve buradan da ilk diaspora kuşağının hayat akışına değinmektedir. Doç. Dr. Serhat Güney bu çalışmasında ayrıca özel olarak Kreuzberg'in gettolarına, buradaki müziğe, spora, ticarete ve kültüre dair olgulara akademik bir çerçevede eğilirken, edebi diliyle de okuyucuyu hikâyenin içine çekmektedir.

Ünlü Alman edebiyatçı Max Frisch belki de tüm bu hikâyeyi bir cümleyle özetlemektedir: "Biz işçi çağırmıştık ama insanlar geldi."

-

Kitap Hakkında Basında Çıkanlar:

Biz İşçi Çağırmıştık Ama İnsanlar Geldi - Kitap Zamanı

 Zor İsimli Çocuklar’ın Hikâyesi

 

 BİRİNCİ BÖLÜM Geçmişten Bugüne SO36: Kuşbakışı Kreuzberg

 

 Göçlerle Mayalanmış Bir Semt
 Savaşlar Yüzyılında Kreuzberg
 Yıkımdan Sonra, Dirimden Önce
 “Biz İşçi Çağırmıştık Ama İnsanlar Geldi”
 Sudan Çıkmış Balık Gibi...
 Hem İçindesindir Duvarın Hem de Dışında
 Renkler, Devinim ve Muhalefet: Paralel Yaşamların Gettosu
 Birleşen Şehir, Açılan Kreuzberg
 Kreuzberg’e Gelen Kreuzberg’i Terk Etmez
 

 İKİNCİ BÖLÜM Bizim Mahalle
 

 Uzaktaki Lunapark
 Eleğin Altında Kalanlar
 Araftaki Çocukluk
 Geri Dönüş Düşünün Gölgesinde
 Mahallenin Kafesinde Serseri Mayınlar Gibi
 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Fırtına
 

 Sokaktan Önce Son Çıkış
 Şimşek Gibi Geçtiler
 Posta Kodundan Doğan İsim
 Unvan Savaşları
 Hoyrat Çarpışmalar Zamanı
 Bir ‘Ortaklar’ Yaşantısı
 Sarışındı ve Göçmemiş Bir Göçmendi
 Suç ve Ceza
 Hayalî ‘Dazlaklar’ın Peşinde
 İşgal Evlerine Komşu Olmak
 1 Mayıs: Parklarda, Caddelerde, Sokaklarda
 Cripo’suyla Turlayan Tehdit
 Duvarın Yıkıntıları Arasında
 Korku Tüneli

 

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çığlık
 

 Beden Eğitimi
 Öncüler, Elçiler ve İlham Perileri
 Beyaz Perdeden Sokaklara; Hip Hopun Yükselişi
 Köklerin ve Dalların Şarkıları
 Kavgayı Sanata Dönüştüren Dans
 Kanunsuz Çizgilerle Bombalanan Duvarlar
 Köprüler, Dizginler, Savrulmalar

 

 BEŞİNCİ BÖLÜM Fırtına Dindikten Sonra

 Bir Paranteze Sıkışmak
 Geri Dönüp Gelen Yumruklar
 ‘Serttik, Nobrandık Ama Temiz Çocuklardık’
 Kara Kuzunun Önlenemez Yükselişi
 “Lan Ne Dinliyon Bizim Oğlan?”
 Geçmişten Kaçmak, Kendinden Kaçamamak
 Satır Aralarında Büyüyen Özeleştiri
 Düşenler

 

 Kaynakça

 

 Dizin

Serhat Güney

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünü bitiren Serhat Güney, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2004’te yüksek lisans, 2007’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora programını tamamladı ve 2011’de doçent oldu. 2011 ve 2013 yıllarında Berlin’de sırasıyla, göçmen gençliğinin müzikal üretim biçimlerini ve Kreuzberg’deki gençlik çeteleriyle hip hop kültürünü konu alan iki kapsamlı alan araştırması yürüten Doç. Dr. Güney, 2013 yılındaki araştırma DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) tarafından desteklendi ve Frei Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü’nün katkılarıyla gerçekleştirildi. Halen Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışan Doç. Dr. Serhat Güney’in yayınlanmış diğer eserleri şunlardır: Gezinti (Mephisto, 2006), Tüm Yönleriyle Topluluk Radyoları (Punto Yayınevi, 2009) ve Size Genç Şair Diyenin… (Kırmızı Kedi, 2013).Bülten Üyeliği
E-posta adresi: