Close
Moderniteyi Yeniden Düşünmek: Post-Kolonyalizm ve Sosyolojik Tahayyül resmi
Kargo

Moderniteyi Yeniden Düşünmek: Post-Kolonyalizm ve Sosyolojik Tahayyül

ISBN/SKU: 978-605-399-403-9

Fiyat: 22,00 TL
Fiyatınız: 16,50 TL
İndirim: % 25
:


Moderniteyi Yeniden Düşünmek, modernite fikrine dair çağdaş sosyoloji ve toplumsal kuram dünyasına yeni bir temel sunmaktadır. Kolonyal bağlamıyla birlikte Avrupa modernleşmesine eleştiri getiren kitap, aynı zamanda Batılı olmayan ülkelerin bu bağlama katkı sunamayacağına dair anlayışı yermektedir. Modernite oluşumu ve gelişiminin yarattığı Avrupa-merkezci ve egemen anlatıma meydan okuyan Gurminder Bhambra, “bağlantılı tarihler” kavramını ortaya koyarak tarihsel sosyolojinin yeniden inşasını küresel bir boyuta taşımıştır. Rönesans, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi gibi üç temel olaydan yola çıkarak modernite anlatısının oluşturduğu mitlerin orijinini tanımlamayı amaçlamıştır.

Bhambra bu kitabında, tarihsel anlatıların kurmacadan ibaret olduğuna dair görüşün yanlış olduğunu, bu anlatıların üretim koşullarından bağımsız olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunmaktadır. Bilgi üretiminin siyasal boyutunun nasıl işlediğini ele almakla beraber, bu işleyiş üzerinden nasıl bir alternatif tarih yazımı uygulanabileceğini ve bunun nasıl bütünsel ve küresel bir karakter kazanabileceğini irdelemektedir.

Kitap, modernleşme tarihine ve Avrupa-merkezci yaklaşıma eleştirel bir tavır koymakla birlikte, Avrupa’nın sömürgeci tarihine ve günümüze olan etkisine dair yeni bir boyut ve perspektif sunmaktadır. Günümüzde yaşanan toplumsal ve siyasal olaylara çözümleme katkısı sunma ve bütünsellik algısını oluşturma adına değerli bir çalışma olarak görülmesi gerektiğini düşünüyoruz.

 Teşekkür

 GİRİŞ Post-kolonyalizm, Sosyoloji ve Bilgi Üretiminin Siyasallığı

 BİRİNCİ KISIM Sosyoloji ve Sosyolojinin Tarih Yazımı
 BİRİNCİ BÖLÜM Modernite, Kolonyalizm ve Post-kolonyal Eleştiri
 İKİNCİ BÖLÜM Avrupa Modernitesi ve Sosyolojik Tahayyül
 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Modernleşmeden Çoklu Modernitelere: Yeniden Avrupa-merkezcilik

 İKİNCİ KISIM Avrupa Merkezciliğin Yapısını Bozmak: Bağlantılı Tarihler
 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Avrupa Kültürünün Bütünlük Arz Attiği Miti: Rönesans
 BEŞİNCİ BÖLÜM Modern Ulus-Devletin Mitleri: Fransız Devrimi
 ALTINCI BÖLÜM Kapitalizminin Mitleri: Sanayi Devrimi

 SONUÇ Post-kolonyalizm Sonrası Sosyoloji ve Sosyal Teori: Bağlantılı Bir Tarih Yazımına Doğru

 Kaynakça

 Dizin

Gurminder K. Bhambra

Warwick Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde profesör olarak görev yapmaktadır. Tarihsel sosyoloji ve çağdaş kuramlar alanında uzman olmakla birlikte postkolonyal çalışmalarla ilgilenmekte olan Bhambra, son postkolonyal çalışmalar içerisindeki araştırmalarda sosyal bilimlerin kesişimlerini ele almaktadır. Bloomsbury Academic tarafından yayınlanan Theory for a Global Age adlı monograf serisinin editörlüğünü yapmaktadır. Birçok dergiye de katkı sunan Bhambra’nın daha önce yayınlanmış eserleri şunlardır: Connected Sociologies (Bloomsbury, 2014); D. Orrels ve T. Roynon ile birlikte African Athena: New Agendas (Oxford University Press, 2011).Bülten Üyeliği
E-posta adresi: