Close
Bu Resim Ne Anlatıyor? İkonografi resmi
Kargo

Bu Resim Ne Anlatıyor? İkonografi

ISBN/SKU: 978-605-399-387-2
Ürün durumu: Stokta yok

Fiyat: 75,00 TL
Fiyatınız: 56,25 TL
İndirim: % 25


Resim izleyicisi sanatın farklı dönemlerine ait örneklere bakıp bu resimlerde anlatılanları çözmeye çalışır. Bu resimleri anlayabilmek için resmedilen öykülerin bilgisine de sahip olmak gerekir çoğu kez. “Bu resim ne anlatıyor?” serisinin ilk kitabı olan Bu resim ne anlatıyor? İkonografi, Hıristiyan öğretisi bağlamında, görsel malzemeleri çözümlemeye bir başlangıç olarak sunuluyor.

Kitapta Batı resim sanatı tarihinin Gotik, Rönesans ve Barok dönemlerinden ve konusu Eski Ahit ve Yeni Ahit’ten alınan örneklere yer veriliyor. Söz konusu yapıtlar, betimlenme konusunda en çok tercih edilenler arasından seçilmiş.

Bu resim ne anlatıyor? İkonografi’de öyküyü konu eden bir yapıt üzerinden, betimlenen sahne çözümlenerek dönem ve üslup özellikleri anlatılıyor ve aynı zamanda buna sanatçıya dair kısa bilgiler eşlik ediyor. Kitapta yer bulan diğer örneklerde ise her görselde öyküye ilişkin detaylara odaklanmayı sağlayan vurgular bulunuyor.

Kitapta, Adem ve Havva, Kral Belşassar’ın Verdiği Şölen, Musa, Yehudit ve Holofernes, Süleyman Bilgece Yargılıyor, İsa’nın Doğumu Önceden Bildiriliyor, İsa’nın Doğumu, Yıldızbilimcilerin Ziyareti, Masumların Katli, İsa Marta ve Meryem’in Evinde, İsa’nın İlk Mucizesi, İsa Lazar’ı Diriltiyor, İsa’nın Yeruşalim’e Girişi, Yahya’nın Öldürülmesi, Alçakgönüllülük Örneği, Fısıh, İsa Çarmıha Geriliyor, Diriliş öykülerine yer veriliyor ve bunlar
toplam 114 resim üzerinden anlatılıyor. Kitabın sonundaki küçük sözlük metinde yer alan bazı teknik terimlerin anlamına ulaşmayı kolaylaştırıyor.

-

Kitap Hakkında Basında Çıkanlar:


Da Vinci’nin Gerçek Şifresi – Radikal Kitap

Uhrevi İmge Tarihinin Dünyevi Kılavuzu – Artfulliving.com

Sanatın Şifrelerini Çözün! - Hepsiburada.com

ÖNSÖZ 

GİRİŞ 
İnsanın Yaratılışı 

Duvardaki Yazı 
Nil’den Gelen Kurtarıcı 
Yumuşak Elden Gelen Ölüm 
Süleyman’ın Adaleti 
Meryem Müjde Alıyor 
Kurtarıcının Doğumu 
Müneccim Kralların Tapınması 
Mısır’a Kaçışın Nedeni 
Dünyevi Olan ile Ruhani Olanın Çatışması 
Kana’da Düğün 
İsa’nın Mucizeleri Devam Ediyor 
“Peygamber İsa, Celile, Nasıra’dan…” 
Hirodes’in Ziyafeti ya da Salome’nin Dansı 
İsa Havarilerinin Ayaklarını Yıkıyor 
Son Akşam Yemeği 
Beklenen Son 
İsa Öğrencilerine Görünüyor 

SÖZLÜK

KAYNAKÇA 

DİZİN 

Zerrin İren Boynudelik

ODTÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü, Felsefe Programı’nda ve MSGSÜ Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerinde Lisans, İTÜ Mimarlık Fakültesi Sanat Tarihi Programı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı. 1982-1987 yılları arasında yayıncılık ve film yapım şirketlerinde, 1991-1994 yıllarında İBB Atatürk Kitaplığı’nda çalıştı. 1993-1998 yıllarında MSGSÜ’nde ders verdi. 1998-2014 yıllarında YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Halen İTÜ Sanat Tarihi Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora dersleri veriyor. Adatepe Taşmektep ve Adatepe Zeytinyağı Müzesi kurucuları arasında yer aldı. Çeşitli dergilerde yayınlanmış güncel sanat yazılarının yanı sıra, 2011 yılında Mahmut Boynudelik’le birlikte hazırladığı Zeytinin Renkleri: Sanat Tarihinde Zeytin İmgesi kitabı Umur Yayınları tarafından, Bu Resim Ne Anlatıyor: İkonografi kitabı 2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından basıldı. 2012 Ağustos sayısından bu yana Toplumsal Tarih dergisinde Avrupa Resim Tarihi üzerine yazıları yayınlanıyor.Bülten Üyeliği
E-posta adresi: